Liljens Vei

                                                                            Hekseskolen

 

Den Hvite Liljes Orden

Kan  magi  læres med fjernundervisning

Elevsidene

Diskusjonsforum

Om Hekseskolens lærere

Bente

Bjørn

 

 

Det er i dag en økende interesse for naturreligionene. De dogmatiske, patriarkalske religionene med sine trusler om straff og evig fordømmelse blir utfordret av en tro på Modergudinnens altomfattende kjærlighet. Hennes tilhengere kaller seg gjerne hekser. Det gamle syn på hekser som djeveldyrkere og ondskapens tjenere er i ferd med å endres. Men fremdeles krever det styrke for å fremstå som heks.

Nettopp denne styrken til å kunne stå alene er heksenes fordel, men også deres svake side. Mange hekser foretrekker å stå alene og mister da muligheten til berikelse på alle felter som deltakelse i et fellesskap gir. Dette ønsket om å stå alene kan ha forskjellige årsaker. Hekser er gjerne individualister og sterke personligheter som greier seg utmerket på egen hånd, men dette kan da føre til at de foretrekker å arbeide kun på den åndelige vei. I et holistisk system vil utøveren sørge for at det er balanse mellom materie ( kroppen og dens behov ), energi ( følelser og mentale prosesser ) og ånd ( de åndelige behov hvor det åndelige mål er opplysning, enhet med universell bevissthet eller Modergudinnen ) All egenutvikling skjer best i et samspill med andre.

Et fellesskap på internett er da et ypperlig redskap for dem som av en eller annen grunn ikke har noe ønske om å framstå offentlig som heks eller tilhenger av Modergudinnen. Her har han/hun en mulighet til å være anonym, og likevel trekke fordel av andres erfaring.