Info om Bjørn.

 

Jeg gikk ut av Den Hvite Liljes Orden som lærer i 1976. Jeg hadde da 6 måneder som junior og 4 år som elev bak meg. Når en elev går ut av ordenen, enten som lærer eller som Senior, blir det avholdt et lite rituale hvor eleven blant annet blir befalt: "Gå ut i verden og gjør den til et bedre sted å leve for alle jordens skapninger". Min lærer hadde nok sine tvil om meg, for hun ga meg også en tilleggsbefaling: "Lev ved sverdet til du forstår". Jeg hadde da heller ingen spesiell interesse for selve lærergjerningen, men det å bli lærer innebærer en ganske hard mental prosess. Jeg ble lærer mer for å teste mine egne grenser.

Først i 1993 hadde jeg en gjennomgripende aha-opplevelse hvor jeg omsider oppfattet hva Den Hvite Liljes Orden dreier seg om. Så var spørsmålet: "Hva gjør jeg nå". Det mest nærliggende var å arbeide innen Alternativbevegelsen som da var rimelig godt organisert. Men jeg hadde en følelse av at dette ville være å preke for en allerede frelst menighet. Det jeg gjorde var å omarbeide mine notater, det som Wicca kaller "Skyggenes bok", til et system som kunne passe for vanlige folk. Det holdt jeg på med en del år. Så skjedde noe som fikk meg "back to basic".

I forbindelse med et prosjekt hvor jeg samlet informasjon om heksenes historie, kom jeg over teoriene og ritualene til Wicca. Dette var velkjent stoff for meg. "Jaså, er det heks jeg er", var min reaksjon på det. Ut fra de informasjoner som er tilgjengelige, definerer jeg Wiccas ritualer og naturmagi som en videreutvikling og rendyrking av en av de faktorene som i Liljen er den 6. sti, eller den tredje sti på Rosens vei - kjærlighet til skaperverket.

Jeg oppdaget også noe annet. Det er svært mange barn og ungdommer som sitter alene på sine barneværelser og grubler over Tarot-kort og magiske ritualer. Dette er høyst usunt for dem. "Visdommens vei alene fører ikke til visdom, men til galskap". Religiøs grubling i enerom er ikke sunt for noen, særlig ikke for ungdom. De trenger, mer enn noen annen, et nettverk av jevnaldrende å bryne seg på. Det er merkelig at ikke de voksne som kaller seg paganister, forlengst har grepet tak i dette og opprettet en junioravdeling.

Innen Liljen blir Fakkelen sterkt frarådet før elevene har lagt et grunnlag på Rosens vei (sosiale nettverk, kjærlighetsforhold, valg av livsledsager) og Sverdets vei (skaffet et levebrød gjennom utdannelse til et yrke).

Visdommens vei (Åndens vei hvis man ser mennesket som materie, energi og ånd) for tilhengere av Modergudinnen, er å søke Opplysning gjennom enhet med Gudinnen. En som følger Fakkelen uten først å ha lagt et grunnlag på Rosens og Sverdets vei, risikerer å bli "Opplyst", ikke gjennom enhet med Gudinnen, men gjennom enhet med sine egne fantasier.

Generasjonsfordommen er den mest nådeløse av alle fordommer. Rent kommunikasjonsmessig er det vel også sannsynlig at Hekseskolen vil appellere mest til voksne. Liljens målgruppe er unge mennesker. Slik at de skal fri seg fra fortidens lenker før de setter barn til verden og bringer sine svarte spell videre til neste generasjon. Ved å gjøre Hekseskolen til en "Liljen light" kan jeg bare håpe at mine elever etter hvert kan lage sine egne hekseskoler og bringe Liljens læresetning: "Skal vi forandre verden, må vi begynne med oss selv", videre til de unge paganister.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er i hovedsak den innledning jeg skrev da jeg laget Hekseskolen. Å lage en gruppe av Liljen var uaktuelt, hovedsaklig på grunn av at alderforskjellen mellom meg og eventuelle elever ville bli for stor. Liljen er egentlig en vennegjeng som arbeider tett sammen i fire år, og hvor lærer eller prestinne er integrert i gruppa, men har styringsrett i forhold til progresjonen for å nå det felles mål: Frihet fra fortidens lenker.

Omsider kom jeg ut av min egen sirkeltenkning. Løsningen var jo ganske enkel. Liljens juniorer og elever kunne jo bare lage sine egne grupper og så kunne jeg overføre den nødvendige kunnskap med mail. I 2003 ble Bente opptatt som elev og sa seg tidlig interessert i å lage sin egen gruppe. Det har vært mange mailer og mange lange chatter, men nå er den kunnskap overført som er nødvendig, og jeg kan trekke meg tilbake som lærer ved Hekseskolen og bare svare på spørsmål lagt inn på diskusjonsforumet.