Liljens Vei

Kan magi læres ved fjernundervisning ?

 

 

For å besvare det spørsmålet vil jeg ta utgangspunkt i det som legevitenskapen kaller placebo, og som da er deres navn på magi når den fungerer som helbreder av sykdommer. En lege kan gi pasienter narrepiller uten dokumentert effekt på noen som helst måte, og vite at for en av tre pasienter vil den helbrede sykdommen.

Hva er det da som helbreder? Det er pasientens tro på at pillen virker, som helbreder. Men hva er det så troen egentlig gjør? En vanlig oppfatning er at det er vi selv som styrer våre liv. Det er det ikke. Vi blir styrt av hva som kan kalles "vår indre kontrollromsoperatør". Personlig bruker jeg navnet "den indre styrmann". Ethvert menneske er som en skute på livets hav. En skute har en styrmann. Det har også en kaptein. Det er vår bevissthet som er kapteinen, men de fleste lar styrmannen styre skuta etter forgodtbefinnende mens vi, som skutas kaptein skulle være, surrer med vårt. Men av og til kommer vi opp i situasjoner hvor vi er nødt til å gi styrmannen ordre om å endre kurs. F.eks. når vi blir syke. Troen er da det kommunikasjonsmiddel vi bruker overfor styrmannen for å få ham til å reagere. Enhver som har arbeidet endel med affirmasjoner vet utmerket godt at en affirmasjon virker bare når vi tror at den skal virke.

Men så har vi en kompliserende faktor. Det er bevist at det spiller ingen rolle hva pasienten tror. Det er hva legen tror som er avgjørende. Og han vet at narrepiller er virkningsfulle. Det er altså legen som gir ordre til vår styrmann.

Men hvorfor blir så ikke alle pasienter helbredet av narrepiller?

For å besvare det spørsmålet må vi se litt på hvilke plan magien opererer:

Bevissthetsmagi. Dette er påvirkning av energier i oss selv og i våre omgivelser som vi utfører med bevisst tenkning.

Det ubevisstes magi. Dette er magi som virker gjennom ubevisste prosesser. Healere opererer på dette nivået. Svært få healere vet egentlig hva som foregår, men resultatet blir at pasientene blir friske. Det er da på dette nivået legen som gir narrepillen også opererer. Hypnotisører opererer også på dette planet.

Åndsmagi. Her benyttes krefter som ligger utenfor oss selv til å oppfylle våre ønsker. Et svært risikabelt område for amatørmagikere. Magikeren har ingen kontroll over virkningen av sin magi, og hva som helst kan skje.

Bevissthetsmagi har en svakere virkning enn det ubevisstes magi som igjen er svakere enn åndsmagi. Dersom vi rent bevisst ikke har noen tro på legens pille, vil hans ubevisste magi likevel få pillen til å virke. Men dersom vi med ubevisst magi motvirker legens magi, vil vi hindre pillen i å helbrede. Denne ubevisste magien har form av indre affirmasjoner som "Jeg fortjener å være syk", "Jeg vil være syk, for da får jeg oppmerksomhet" o.l. Og dersom vi har gudene mot oss, f.eks. ved en karmisk forbannelse, vil ingen ting vi eller andre gjør, kunne helbrede.

For å bli kvitt en sykdom kan vi da måtte operere på alle tre plan:

Vi må foreta et bevisst valg av en medisin eller behandling som har dokumentert effekt.

Vi må gå inn i en dialog med vår underbevissthet for å finne ut om vi har sperrer i form av indre affirmasjoner som hindrer helbredelse.

Vi må gå inn i en dialog med Modergudinnen for å få opphevet en eventuell karmisk forbannelse. For en som tror fullt og fast at Modergudinnen er kjærlighetens kilde, er det absolutt mulig.

Så tilbake til det som var hovedspørsmålet. Kan magi læres ved fjernundervisning? Fordi magien foregår inne i våre egne hoder, er svaret på det et klart nei. Det er heller ikke mulig å lære magi av en personlig lærer. Det er ikke mulig å demonstrere eller forklare sine bevisste og ubevisste tankeprosesser. Det er en jobb enhver er nødt til å gjøre selv. Magi er å tro. Og det kan ingen lære deg. Så hva er det da Hekseskolen holder på med? Å lære elevene å benytte verktøy som vil gjøre dem istand til selv å kunne utføre magi dvs. å bygge opp troen på at de kan. I tillegg har jeg da en del års erfaring i bruk av verktøyet, slik at jeg kan gi elevene tips om hvordan de kan benytte det i forhold til deres utfordringer.

Årsaken til at mange tror at det er nødvendig med en personlig lærer er de mange ritualer som benyttes i magisk sammenheng. Ritualer er intet annet enn en suggestiv kulisse. Begynnere har ingen tro på at de kan utføre magi. De trenger da ritualer å støtte seg til for å få magien til å virke, og de mener at disse ritualene må utføres riktig. Først når den erkjennelse har slått igjennom at ethvert menneske er guddommelig, vil magien virke uten ritualer. Men det er klart at dersom magikeren eller heksen har tenkt å gå inn i en spesiell sekt, må sektens ritualer læres. Når dette er sagt, vil jeg også anbefale alle som driver magi å lage sine egne ritualer. Behovet for ritualer er så dyptliggende hos oss at det ikke bør overses. Et legekontor er også en suggestiv kulisse.

Konklusjonen på alt dette blir da som følger:

Magi er en helt naturlig prosess og en evne som alle kan utvikle hvis de bare gidder å gjøre jobben. Det verktøy som er nødvendig er det fullt mulig å tilegne seg ved fjernundervisning.

"For den som går til sitt alter morgen og kveld for bønn og arbeid er alt mulig". Meum.