Hekseskolen

Elevsidene.

Her vil jeg legge  ut en del korte artikler om magi og paganisme som  diskusjonsemner og grunnlag for dypere studier for Hekseskolens og Liljens elever. Alle som er, eller har tenkt å bli, elever ved Hekseskolen eller Liljen, bør lese dem og ta et standpunkt. Det er ikke nødvendig å være enig i mine skriblerier, de vil være ganske subjektive, men det vil være temaer som seriøse paganist-studenter bør ta stilling til. En del drøvtygging av temaer er nok ikke til å unngå, men det blir gjort for å få en bedre flyt i teksten. Artiklene vil bli redigert etter hvert som jeg får tilbakemeldinger fra elevene eller jeg kommer på flere momenter som bør være med.

Jeg gjør oppmerksom på at sidene hovedsaklig er skrevet for elevene som hjelp i arbeidet med deres mål og utfordringer. Informasjons- og underholdningsverdien for andre er ikke vurdert.

Det er nå min mening at det er viktigere å tenke selv enn å bruke masse tid på hva andre har tenkt. Ha det i bakhodet når du leser disse sidene. Skulle noen av mine standpunkter provosere noen, er det aldeles utmerket. Det vil sette i gang egne tankeprosesser. Bare en dynamisk religion har livets rett, og alle paganister har et ansvar for vår religions utvikling.

Paganisme

Magikerens vei.

Heksens historie.

Parapsykologi

Hva er kjærlighet?  

Veiledere

Reinkarnasjon

Dann din egen paganistgruppe.  

Utvikling.

Kjærlighet og vilje.

Heksens mål.   

Den moderne heks.

Utviklingsfellene.

Innvielse.

Astralverdenen

Seksualitet.     

Selvtillit.

En farlig religion

Den suggestive kulisse.

Det ubevisstes magi.

Matriarkalsk paganisme

Svarte spells.

Fluffy-bunny-wicca

Det karmiske manuskript.

De levende vampyrer.

De åndelige mål.

Mobbing.

Gudinnen og Guden

Holistisk magi.

Kjærlighetsmagi.

Skjebne

Pentagrammet.

Spells

.De 4 energier.

Liljen vs Thelema

.Det absurdes logikk

Fundamentalisme

Ånder og magi.

Hvit magi – svart magi

Kjenn deg selv.

Visdommens vei.