Den Hvite Liljes Orden

                                                                                 Liljens Vei

Hovedside

Den Hvite Liljes Orden er en skole i holistisk tradisjon. Dens symbol er den tobladete lilje, hvor det ene blad kalles Rosens vei, symbolisert med en rose. Den representerer sosialt nettverk,vennskap, samliv, familie, nestekjærlighet og kjærlighet til skaperverket.

Det andre blad kalles Sverdets vei, symbolisert med et sverd. Det representerer kampen for tilværelsen.

Stengelen og blomsten kalles Visdommens vei (eller Åndens vei) og dens symbol er fakkelen.

Dette er da også et bilde på materie, energi og ånd, men da ikke atskilt. Energi og materie er tett sammenvevd og det ene påvirker det andre. For å frigjøre ånden må materie og energi være i harmoni. En som er viet til Liljen har som sitt første mål: "Frihet fra fortidens lenker".

Rosens vei og Sverdets vei er igjen delt opp i 3 stier eller arbeidsområder. Elever får oppgaver på disse ut fra alder, bakgrunn og utviklingsnivå.

Det er ingen aldersgrenser for opptak i Liljen, men alle søkere under 21 år blir nøye vurdert ut fra modenhetsgrad og motiv. En lærer kan ha maksimalt 9 elever. Etter 4 år går da elevene ut av Liljen enten som Senior eller Lærer. En Senior kan senere på et hvilket som helst tidspunkt gå igjennom den prosess som gir retten til å bli lærer. Nå er det ingenting som hindrer Seniorer og ha elever, men han/hun kjenner ikke Liljens navn og dens visjon. Det er også vanlig at Seniorer danner sine egne sirkler for videreutvikling på Visdommens vei og/eller for å samarbeide om et eller annet prosjekt.

Vanligvis er juniorperioden 6 måneder, men en lærer kan ha et ubegrenset antall juniorer, og de blir da ikke opptatt i Liljen før det er ledig plass, derfor kan juniorperioden bli lang. Etter at den obligatoriske undervisningen er ferdig får de da oppgaver å arbeide med på lik linje med elevene av Liljen. Nye lærere henter også som regel sine første elever fra sin lærers juniorer.

En junior på "venteliste" får oppgaver ut fra de spørsmål han/hun stiller. En elev får oppgaver utfra de svar som blir gitt på lærerens spørsmål. Når du er junior er det altså du som spør. Når du er elev er det læreren som spør.