Liljensvei

 

Bradshaw    Svarte Spells    Magien i oss      nDen Spirituelle verden

Vennskap        Esbats og Sabbater

      

 

 

Liljen er en paganistisk skole med et holistisk syn , dvs troen på at alt henger sammen i universet.  Vi jobber med energiene slik at de går i Gaia sin tjeneste , samtidig som vi skal ha en balanse mellom kjærlighet og vilje . Dette er også den matriarkalske paganisme , og som har hovedfokus på Gudinnen . Liljen er en mysterietradisjon som gir opplæring i bevissthetsmagi , det ubevisstes magi og åndsmagien . Bevissthetsmagien er vår egen kraft , dvs våre tanker , følelser , ord og handlinger . Det ubevisstes magi er å få kontroll på de ubevisste prosesser som styrer oss , og for å rydde opp i de tanker som hindrer oss i å nå våre mål i hverdagen . Våre tanker skaper form , men det er følelsene som gir vitalitet . Vår utvikling som aktivt skapende mennesker avhenger av vår forståelse for at vi er en del av den Gudommelige skaperkraft . Det Gudommelige er bevissthetens fullkommenhet som eksisterer som tanke og følelse . Alle atomer streber etter å uttrykke mer liv . Alt avhenger av våre holdninger til oss selv . Vi må ønske , ville og tro på de målene vi har satt oss , og for et sinn som vil omstille seg står alle muligheter åpne . Vi må tro på magien for at den skal ha noen effekt , derfor er det ubevisstes magi den viktigste delen av dette arbeidet , og bevissthetsmagien blir brukt til å utvikle våre egne ressurser for å nå dette  . Vår underbevissthet overstyrer våre bevisste mål . Vi har energier i oss som enten trekker oss mot det lyse aspektet av sjelen vår , eller som trekker oss ned mot det mørke aspektet av sjelen . Det samme gjelder for åndsmagien . Åndsmagien er å kontakte energiene utenfor oss selv . De er energiene på astralplanet . Og så lenge vår underbevissthet overstyrer de bevisste målene vi har vil også det samme skje med åndsmagien og de målene vi har der . Vi tiltrekker oss det vi har av tanker og følelser . Å ha fokus på de positive energiene i oss er viktig for oss selv, de rundt oss, jorden, og alt som lever der og universet. Vi som mennesker er med å skaper fremtiden vår og til våre barn som skal leve her etter oss.

Liljen er også en nettskole for de som ønsker det og det er ikke noen bestemte kostnader utover det å skulle treffe hverandre , kjøpe bøker  og det man trenger for egenutvikling  , samt fellesskap sammen med andre .