Innføring i mental trening.

Dette er et kurs i mental trening jeg laget i 1993. Det dreier seg hovedsaklig om å få tanker, følelser, ord og handlinger til å stå i vår tjeneste.

 

 
Brev 1.  Dvel ved det positive Begynn med disse oppgavene:
Brev 2.  Bli venn med deg selv Logisk analyse
Brev 3.  Vinn venner Tilstandsrapport
Brev 4.  Avspenning
Brev 5.  Selvprogrammering.
Brev 6.  Affirmasjoner. Tilleggsskjemaer:
Brev 7.  Sett mål - og nå dem. Ukeskjema.
Månedsskjema.
Pluss/minus-liste