Tilstandsrapport.

Følgende er faktorer som kan forbedres ved mental trening. Listen er ikke komplett. Fyll gjerne inn andre faktorer som er viktige for deg. Merk av hvor du befinner deg i forhold til hver faktor og kryss av de som har betydning for dine framtidsplaner.

  Store utviklingsmuligheter Middels. Perfekt. Intet behov for videre utvikling.
Fag-kunnskap                        
Faglig dyktighet                        
Formuleringsevne                        
Evne til å tenke positivt                        
Effektivitet                        
Trivsel med arbeidet.                        
Positiv fritid                        
Økonomisk situasjon                        
Vennskapsforhold                        
Parforhold                        
Forhold til egne barn                        
Forhold til egne følelser                        
Evne til selvhevdelse                        
Evne til å sette klare mål                        
Evne til selvakseptering                        
Objektiv virkelighetsoppfattelse                        
En sunn samvittighet                        
Uavhengighet                        
Evne til å elske en annen                        
Fornuftig utløp for aggresjon                        
Sunne forsvarsmekanismer                        
Hukommelse                        
Evne til medfølelse                        
Forhold til foreldre                        
Forhold til kollegaer                        
Evne til logisk tenkning                        
Visualiseringsevne                        
Selvrespekt                        
Selvtillit                        
Sunn selvdisiplin_                        
Evne til å mestre stress                        
Evne til å løse konflikter                        
Evne til å koble av                        
Evne til å mestre faglige utfordringer                        
Evne til å mestre personlige problemer                        
Positivt selvbilde                        
Evne til å uttrykke følelser                        
Evne til selvmotivering                        
Evne til å føle tilhørighet                        
Kreativitet                        
Generell følelse av trygghet