Innføring i mental trening. Brev 3. Arbeidsskjema:
Målobjekt.

Vinn venner.

Mennesket er et sosialt vesen og fungerer best i samspill med andre. Men dessverre er det slik at enkelte av oss ikke har noen å spille på lag med. Selv om det som regel er et midlertidig fenomen, vil effekten bli at de ikke fungerer helt optimalt.

Derfor skal vi se litt på hvordan du kan få nye venner.

Ingen kan leve et lykkelig liv uten å ha en god sosial plattform.

Det å ha klare målsettinger om hvordan du skal bygge opp et sosialt nettverk er derfor vel så viktig som å ha målsettinger innen yrke, sport og hobby.

Det å kunne trives sammen med andre er en av de beste egenskaper vi kan ha, også med tanke på yrkesmessig karriere. Det er meget få områder i livet vi kan ha suksess på helt uavhengig av andre menneskers støtte.

Vi driver en masse aktiviteter for å kunne glemme oss selv, vår manglende suksess på forskjellige områder og våre problemer. Den beste måten å glemme seg selv på er å kunne glede seg over samvær med andre.

Som utgangspunkt kan du sette at alle er interessert i å utvide sin bekjentskapskrets. Unntakene er de som har angst for andre mennesker, de som er så selvopptatte at de ikke er interesserte i andre og de som velger ensomheten fordi de har et selvbilde som ikke tåler å møte virkeligheten.

Å få kontakt med et menneske i den første kategori kan bli en langvarig prosess, men er mulig. De to andre kategoriene er det bortkastet tid å forsøke seg på.

For å få nye venner er det tre faktorer du må forholde deg til. Det er mål, strategi og tid.

MÅL. Hvis det ikke er noen blant de du vanligvis omgås som fanger din interesse, må du oppsøke et miljø hvor mennesker har sosial omgang. I alle slike miljøer er det mulig å få nye venner. I offentlige miljøer er det vanligvis ikke mulig.

Velg deg så ut en eller flere du finner interessante.

Prøv ikke å tilpasse deg et miljø hvor din grunnleggende personlighet ikke passer inn. Da er du dømt til å tape. Du må finne et miljø hvor din personlighet, dine evner og ferdigheter blir verdsatt. Dette virker kanskje innlysende, men vi har alle sett eksempler på noen som ferdes i et miljø hvor de egentlig ikke hører hjemme. De blir tålt, men ikke likt.

Den som er i en slik situasjon vil som regel begå en av de største tabber vi kan begå i forhold til andre, nemlig å prøve og gi inntrykk av at han/hun er noe annet enn den han/hun er.

STRATEGI. Prøv så og finne ut litt om hva vedkommende er opptatt av. I en interessegruppe f.eks. et idrettslag, er jo det lett.

Neste punkt er så å ta muntlig kontakt. Da gjelder det å finne et nøytralt eller saklig emne. Mange gode vennskap har begynt med en samtale om været. La det bli med det i første omgang.

Hvis målobjektet er med i en gruppe er det av avgjørende betydning at du er åpen og vennlig mot alle i gruppen.

Egentlig burde vi jo være høflige og vennlige mot alle vi møter. Blir vi møtt med en negativ reaksjon, gjør det jo ikke noe at vi er høfligere en vedkommende.

Høflighet er forøvrig vårt beste angstforebyggende middel, når det er bygget på respekt for menneskeverdet og ikke på underdanighet.

Vær ikke redd for å smile og være hyggelig mot et menneske du tidligere bare har vært på nikk med.

Vedkommende vil ikke tenke slik: «Jøss, hva går det av han».

Nei da. Alle mennesker reagerer på alle ting ut fra seg selv. Han tenker slik: «Jøss, han liker meg jo likevel».

Det finnes riktignok en del mennesker som reagerer negativt på all vennlighet. Husk da på at årsaken til den negative reaksjonen ligger hos mottageren av vennligheten og ikke hos deg. Alltid.

En annen ting er at alle vil reagere negativt på falsk vennlighet. Dvs.. dersom de får inntrykk av at det er noe du er ute etter. Vennlighet må komme fra hjertet og ikke fra hjernen.

Likevel er det nå en gang slik at alle våre handlinger blir styrt av en forventning om belønning. (Eller for å unngå straff). Når vi velger våre venner, gjør vi ikke det for å være snille og velger en som har behov for en venn. Det er bestandig egoistiske årsaker som ligger bak. Vi forventer at vennskapet gir oss noe på det følelsesmessige plan. Som viktigste årsak velger vi en vi kan diskutere eller dele felles interesser med.

En som er interessert og er interessant har derfor ingen vansker med å få venner. Dette er egenskaper som ligger i oss alle, og som lett kan utvikles hvis vi arbeider med det.

TID. Når kontakten er opprettet, er det bare å ta tiden til hjelp. Snakk med ditt målobjekt om nøytrale og saklige emner når det faller naturlig. Etterhvert vil samtalene gli over på det personlige plan av seg selv.

På samme måte som spillet mellom kjønnene følger bestemte regler med hensyn til hvilken rekkefølge berøringene av den annen part har, er også utvikling av vennskap et spill med bestemte regler. Å kortslutte disse reglene er like tåpelig som å kortslutte berøringsreglene overfor en du vil ha som kjæreste.

Verktøyet for utvikling av vennskap er samtalen. Framdriften er som følger: Høflighetsfraser - sak/fakta - personlige forhold - følelser.

Mellom sak/fakta og personlige forhold ligger en sperrelinje som vi skal være forsiktige med å bryte. Å overskride den på et upassende tidspunkt vil føre til at den andre trekker seg tilbake.

Når samtalene har utviklet seg så langt at det faller naturlig å snakke om personlige forhold, må det likevel pågå en veksling mellom sak/fakta og personlige forhold. Du er sikkert enig i at de som bare snakker om seg og sitt er ganske kjedelige. På den annen side vil vi oppfatte mennesker som lar oss holde på og snakke om oss selv som interessante.

Til slutt noen ord om det vi kan kalle menneskets revir eller personlige soner. Det betyr ganske enkelt hvilken fysisk avstand vi har til forskjellige mennesker. Forenklet kan vi si at vi har tre forskjellige soner:

INTIMSONEN som går fra kroppskontakt til noen centimeter ut fra kroppen. Denne sonen er for våre aller nærmeste. Vi får en negativ reaksjon hvis andre kommer inn i den. Derfor reagerer vi ofte negativt på de joviale skulderklappere.

DEN SOSIALE SONEN er den avstand vi holder i vanlig sosial omgang.

DEN OFFENTLIGE SONEN ligger utenfor der igjen, og er den avstand vi helst vil ha til ukjente mennesker.

Soneinndelingen kan være litt forskjellig fra det ene miljø til det andre. Det er lurt å studere hvordan sonene er når du vil inn i et nytt miljø. Som nevnt får du en negativ reaksjon hvis du oppholder deg for nær et annet menneske. På den annen side vil du bli oppfattet som kald og uvennlig hvis du konsekvent holder deg utenfor en sone du vil bli akseptert i.

Les igjennom dette brevet en gang pr. dag i en måned, og noter ned de punktene du mener angår deg.

Din øvelse for dette brevet er å finne et målobjekt for vennskap og ta den første muntlige kontakt. Om du vil gjøre noe mer ut av det blir opp til deg.

For noen er ikke dette noe problem i det hele tatt. For andre kan det virke nesten uoverkommelig. Men det er det ikke. Stå på.

Du synes kanskje at dette ligger noe på siden av mental trening, men fordi ensomhet er et stort problem for mange, er det tatt med.

Poenget ligger i å forstå at vi selv må ta et initiativ for å få kontakt med andre. Skal vi sitte og vente på at andre tar initiativet, kan vi bli sittende lenge. Det er bare i våre egne øyne vi er verdens midtpunkt.