Tilbake.

Bruk dette skjemaet med fornuft. Målobjektet må ikke få inntrykk av at du snuser i hans/hennes private affærer.

Navn på målobjekt:__________________________________________________________

Målobjektets interesser:
 
 
 
 
 

 

Mulige samtaleemner:
 
 
 
 
 

 

Nyttige opplysninger: