Logisk analyse

Spørsmål: Tror du at det er mulig å endre vaner og tankemønstre?

Faktorer som taler for at det er mulig. Faktorer som taler for at det ikke er mulig.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Konklusjon: