Innføring i mental trening. Brev 2.      Arbeidsskjemaer:
Rasjonelle angrep på negative tanker
Negative hendelser
Kartlegging av negative tanker

 Bli venn med deg selv.

Tenk deg at du har to venner. Den ene støtter deg, oppmuntrer deg, hjelper og trøster deg når verden går deg imot.

Den andre bruker enhver anledning til å la deg vite hvor dum du er, og har du gjort en liten tabbe utmaler han for deg hvilken håpløs og fullstendig verdiløs person du er.

Hvem av disse to er din beste venn?

Det er selvsagt den første. Den andre typen kan du bare holde ut med hvis du ber ham kutte ut og passe sine egne saker når han begynner sine tirader.

Og dette «vennskapet» bør du komme deg ut av så fort som mulig.

Men vent nå litt. Er det ikke akkurat denne «vennen» som dukker opp inne i hodet vårt når ting går litt på tverke?

Har vi ikke da lett for å fortelle oss selv hvor dumme og verdiløse vi er?

Det er jo slik at det ikke er så lett og bryte dette «vennskapet» med våre egne tanker.

Men vi kan si KUTT UT.

Og det blir øvelsen din i dette brevet. Når negative tankerekker truer med å bringe deg i dårlig humør, sier du til deg selv: KUTT UT.

Det er viktig å forstå at du ikke behøver å la deg styre av andres tanker, impulser og holdninger. Enda viktigere er det å forstå at du ikke behøver å la deg styre av dine egne.

Ingen situasjon blir bedre av at du gir deg selv negativ kritikk. Tvert imot må du gi deg selv all støtte og oppmuntring du kan.

Du skal aldri godta en negativ tanke eller en negativ følelsesmessig reaksjon uten videre. Prøv å finne ut hva som er årsaken, og om årsaken er rasjonell eller irrasjonell. Ikke finn deg i at underbevisstheten din sender deg negative impulser. Grip tak i dem med en gang de dukker opp og plukk dem fra hverandre med rasjonell tenkning. (Bruk vedlagte skjema). Deretter sparker du dem ut av ditt liv. Gi klar beskjed til underbevisstheten at den har å sende deg impulser og tanker som er til din fordel.

Hvis du skulle gjøre en liten tabbe, hva gjør vel det? Bare den som aldri gjør noe, gjør heller aldri noen feil. Det er feilene vi lærer av.

Det som i hovedsaken skiller det vi kaller vinner-typer og taper-typer er at vinneren lærer av sine feil og ser på feilene som en nyttig erfaring på veien mot bedre resultater. Det gjør ikke taperen. Vinneren tenker: «Jeg er på feil kurs, jeg må endre retning». Taperen tenker: «Det er noe feil med meg. Jeg må unngå slike situasjoner».

Prøv å kartlegg hvor stor del av din tankevirksomhet som er vinnertanker og hvor stor del som er tapertanker. Antagelig blir du ganske overrasket over resultatet.

Ved bevisst å kaste ut tapertanker med en gang de dukker opp vil du sakte, sakte, begynne å venne deg til å tenke vinnertanker. Men det har ingen hensikt og bare trykke de negative tankene tilbake i underbevisstheten. Det blir som å trykke en kork under vann. Du vil da bruke en masse energi på å holde alle korkene nede. De negative tankene må angripes, plukkes fra hverandre og fjernes.

Du må tillate deg selv å «dumme deg ut» en gang i mellom. Det er uten betydning at du i andres øyne ikke er av de smarteste. Det som betyr noe er hva du mener om deg selv.

På noen områder er vi dumme alle sammen. Det er også noe hver enkelt av oss er flinkere til enn andre.

Å tenke er og snakke med seg selv. Vi trives mye bedre ved å snakke om positive og hyggelige ting, både i samtale med andre, og i den samtale vi fører med oss selv.

Når du har vunnet en liten seier eller gjort noe du er fornøyd med, må du passe på og gi deg selv ros. Gjerne også en liten belønning.

Når det gjelder kritikk og ros, har vi et pussig fenomen. Hjernen greier ikke å skille mellom ros og kritikk rettet mot deg selv eller rettet mot andre. Det betyr at når du roser andre oppfatter hjernen din det som det er du selv som blir rost, og når du kritiserer andre oppfatter hjernen det som det er du selv som blir kritisert.

Det betyr igjen at ved å rose andre øker du din egen prestasjonsevne. Når du kritiserer andre, reduserer du din egen prestasjonsevne.

Kritikk reduserer prestasjonsevnen fordi den bestandig oppfattes som urettferdig. Et unntak er når vi er helt på det rene med at vi har gjort en dårlig jobb. Da kan kritikk få oss til å skjerpe oss.

Et annet unntak er de rene vinnertyper som aldri tar kritikk personlig, men ser på all kritikk som et hjelpemiddel til å forbedre prestasjonene.

Men som regel ser vi bestandig på kritikk som urettferdig.

Øvelsen er altså å bryte en negativ tankerekke med en gang den dukker opp ved å si til deg selv: «KUTT UT». Deretter må du straks pense tankene over på noe positivt, f.eks. noe du har å glede deg over som du øvde på i første brev.

KUTT-UT-teknikken kan fungere som en fortrengningsmekanisme. Bruk den derfor aldri mot negative tanker som har sitt utspring i sorg eller angst. Sorg må leves ut og angst må analyseres.

Det er også direkte usunt å bruke teknikken til å undertrykke følelser, f.eks. sinne. Det er helt naturlig å bli sint i forskjellige situasjoner.

Hensikten med øvelsen er at den skal hindre deg i å bruke negative episoder til å tenke negativt om deg selv.

Bruk teknikken hver dag i en måned før du går videre til neste brev. I tillegg til å bruke teknikken mot negative tanker, kan du for treningens skyld bruke den mot alle former for tankevandring og konsentrasjonssvikt.

Øvelse 2: Det er forskjell på å være positiv og å gi inntrykk av å være positiv. Det og ikke tørre å gi uttrykk for negative følelser vil også utløse taperfølelse. Besvar følgende spørsmål:

I hvilke situasjoner og overfor hvilke mennesker lar du være å gi uttrykk for negative tanker og følelser?
 
 
 
Hvilke konsekvenser vil det ha for deg å gi uttrykk for dine tanker og følelser i disse situasjonene og overfor disse menneskene?