Tilbake

Kartlegging av negative tanker.

Hvilke negative tanker har du om:

Deg selv:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familien:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jobb:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mennesker du omgås:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekk en av følgende konklusjoner

Negativ tenkning er et problem for meg. (Føres over på negativlisten i forrige brev)

Negativ tenkning er ikke et problem for meg.