Tilbake

Rasjonelle angrep på negative tanker.

Dette skjemaet skal du bruke til å skrive ned negative tanker som stadig dukker opp. Som regel er det spesielle situasjoner som virker som utløsende faktor. Skriv ned dem også. Når du har skrevet ned en negativ tanke skal du gå til rasjonelt angrep på den. Skriv ned de faktorer som taler for at denne tanken er riktig, og de som taler for at den ikke er riktig. Rasjonelle angrep skal du gjøre som om du snakket til og irettesatte et barn. Det er nemlig akkurat det du gjør. Som regel er det følelsesmessige reaksjoner du har dratt med deg fra barndommen. De aller fleste negative tanker kan du greie å forkaste med denne metoden. Noen sitter så fast at vi må bruke selvprogrammeringsteknikken som du lærer i brev 5 for å få bukt med. Før tanken over på negativ-listen.

 

Negativ tanke:_____________________________________________________________________

Utløsende faktor:____________________________________________________________

Rasjonell analyse

Faktorer som taler for at tanken er riktig:
 
 
 
 
 
Faktorer som taler for at tanken er gal:
 
 
 
 
 
Konklusjon: