Tilbake

Skjema for negative hendelser.

På dette skjemaet skal du skrive ned negative episoder og dine tanker omkring dem. 

Forløp:
 
 
 
 
 
Årsak:
 
 
 
 
 
Hva har jeg lært av hendelsen?:
 
 
 
 
 
Hvordan kan jeg forbedre meg for ikke å få samme resultat en annen gang?: