SOM Å KOMME HJEM.
    
Frigjør ditt indre barn .
      
av John Bradshaw.
Denne boken er om hvordan vi kan bevege oss tilbake gjennom våre utviklingstrinn og gjenoppdage vårt indre barn . Boken gir oss forskjellige teknikker og øvelser , som hjelper oss til å lege våre sår  som barndommens vonde følelser engang skapte og å finne tilbake til vårt indre barn . Vi må lære å ha tillit til oss selv og andre .  Å ha tillit til seg selv betyr at man stoler på  sin egen personlige styrke , oppfatninger , fortolkninger , følelser og ønsker . Hvis et barn blir hindret i sin utvikling når følelser blir undertrykt , særlig sinne og sårhet , vokser man opp med et sint og såret barn inne i seg .De tidlige stadiene i våre liv legger grunnlaget for det voksne liv .  Vi skal gjøre oss ferdig med en fortid , for så å gå inn i en fremtid , med barnet i oss som den viktigste fører . Og når vi har leget vårt sårede barn , vil vårt undrende barn føre oss til møtet med det gudommelige barnet i oss . Boken oppfordrer leserne til å bruke sitt undrende barn som en guide til ens sanne jeg og til en ny type mening med livet . Skapende fornyelse er selve essensen i livet og kreativiteten er det store ved å være. Denne boken hjelper oss til å få leget noe av den negative og vonde veien vi kan ha  fått gjennom oppveksten og reparere disse , eller å reparere det skadede barnet i oss .  Dette gjør også at vi må jobbe med å få ut gammelt sinne , sorg  og å jobbe med tilgivelsen for å få gamle vonde minner leget .
Men jeg vil også her påpeke at for personer som har hatt store traumatiske opplevelser, så er det viktig at man får profesjonell hjelp. Det er en risiko for at man kan kjøre seg ned i depresjoner.
Hvordan ha en dialog med sitt indre barn for å fjerne negative  affirmasjoner.
Hvordan fjerne negative affirmasjoner , eller det vi kaller " svarte spell " .
Vi blir alle i løpet av en livstid påvirket av andre , og det kan være viktig for oss å få ryddet unna de negative / vonde opplevelser som vi har dratt med oss inn i livene våre , og som stopper oss i utviklingen vår . Vi kan bruke metodene i Bradshaw`s sin bok eller vi kan sette oss ned å tenke igjennom om det er noe vi selv føler har blitt ødelagt i oss , eller formet oss negativt på en eller annen måte . Det  kan også være at vi føler at vi har mistet noe på veien  , eller dratt med oss noe vondt opp igjennom  årenes løp .
Mobbing , skyld og skamfølelse og det å ikke føle seg godtatt / verdsatt  kan være en slik ting , og mindreverdighetskompleks etc...... Mobbing kan ødelegge mye for oss i livet og danne negative affirmasjoner eller det som vi kaller " svarte spells " .Det er veldig lett i barndommen å bli formet fordi vi da ikke forstår hva som skjer og det er de voksne som skal hjelpe oss med det , så lenge de da ikke selv har fått en eller annen form for sjelsmessig skade eller en ytre påvirkning en eller annen plass . Det er viktig å forstå at det å få høre at du ikke er god nok til noe, kan få deg til å tro det , hvis du ikke får noen støtte en annen plass og spesiellt i barndommen der vi ikke forstår at dette kan bli en feil vei å utvikle seg som menneske på . .
Det er viktig å finne frem slike negative tanker og følelser  , bearbeide dem for å skape en ny og bedre opplevelse slik at de ikke ødelegger for oss videre i livet . Når man jobber med dette er det viktig å prøve å begynne så tidlig som mulig i barndommen for å få fjernet de sjelelige sperrene som kan ha satt seg  , og for så å jobbe seg fremmover til "nå tiden ". 
Jeg finner frem penn og papir og skriver ned det som måtte dukke opp av negative følelser og notere det som måtte komme opp av vonde tanker og opplevelser . Og det er de negative tanker som vi tror om oss selv vi kan plukke frem, for å rette opp i . Det er de som kan være med å skape et destruktivt mønster i oss og en destruktiv tankegang for oss videre i livet .
Disse kan igjen bekjempes med energimetoder , som å få ut sinne og sorg og for å få nøytralisert  disse slik at vi ikke går og bærer på det inni oss . Fordi det tærer på oss , ødelegger oss og setter sperrer på oss i livene våre. 
                                                                                                                        Neste
 
1