Vi tenker gjerne at alle mennesker som har et såret barn inne i seg  er hyggelige , rolige og alltid lidende . Men i virkeligheten er det sårede indre barnet ansvarlig for mye av den volden og grusomhetene som er i verden i dag . Vi trenger kjærlighet og omsorg , og er det noe vi har mistet på veien , så kan vi gi oss selv den kjærligheten og omsorgen vi skulle ha hatt .
Så det er viktig at vi finner frem og fjerner de negative affirmasjonene og erstatter dem med nye positive affirmasjoner .

For å få løst opp i gamle negative energier er det viktig at vi jobber med sinne , sorg og ikke minst tilgivelse . Skriv ned hendelsen og noter  ned ord og følelser som måtte komme .Det hjelper når en skal jobbe med det senere . Og når man skal jobbe med sinne så kan man slå på en pute eller kanskje bruke en teppebanker eller jogge seg en tur hvis man føler at det blir lettere . Før man lærer seg dette er det lett å begynne å flire , istedet for å bli sint . Personlig så synes jeg det er godt å få ut noen  "ord  "når jeg jogger meg en tur . Det hjelper en masse . Når sinne arbeidet er gjort er det viktig å få ut sorgen du har rundt denne hendelsen . Skriv ned det du føler  og tillat deg selv å føle at noen har gjort deg urett og såret deg . Tilslutt er det tilgivelsen jeg jobber med . Å tilgi trenger ikke være så lett , men husk at andre trenger ikke å gjøre dette bevisst mot deg , og andre mennesker kan også ha fått dannet svarte spell de selv ikke er klar over . Det kan også være gjentatte hendelser som flere er involvert i  eller som samfunnet har bidratt til .

For hver gang jeg jobber med en hendelse så er det ikke like lett å få bearbeidet  alle følelsene i behandlingen . Så derfor satte jeg opp et skjema å jobbe etter som ser slik ut :
Min første skoledag.


Den 2 hendelsen.


Den  3 hendelsen.
Sinne


IIII


IIIIII


IIIII
Sorg


IIII


IIIII


IIIII
Tilgivelse


II


III


IIIII
For hver gang jeg jobber med en hendelse så er det ikke like lett å få bearbeidet alt  , derfor er dette skjemaet veldig fint å jobbe etter . Og det å jobbe med dette er heller ikke en engangsprosess , så det er lurt å notere ned  det arbeidet en gjør. Det  sinne og den sorgen som vi ikke fikk noe utløp for er det viktig å få ut for å få nøyrtalisert den . Og for å få  "snakket ut  "til oss selv , for på den måten får vi ryddet opp i gamle vonde følelser som er med på å ødelegge det virkelige barnet og mennesket som det var meningen at vi skulle være . Det er ikke bestandig så lett å tilgi en vond hendelse , men vi kan lære oss til å forstå at også andre har blitt formet opp igjennom livene sine , og så har samfunnet gjort sitt .  

Når jeg jobber med det her setter jeg alltid av litt tid til meg selv etterpå . Jeg noterer ned hendelsen  ,  og for at du ikke skal dra med deg nye frustrasjoner pgr. av arbeidet jobber jeg  med å få pleiet meg selv litt .

Jeg passer på å notere ned følelser som dukker opp . Det kan være lett å glemme dem  og det er mange ganger viktige følelser som dukker opp . Kjøp deg en liten notisbok som du kan ha på en trygg plass .
Det er viktig å si til deg selv at det er lov til å trøste  seg selv og det er lov til å gi seg selv kjærlighet . Sett deg ned å bare tenk at du holder rundt deg selv og tar vare på deg selv,  og det som er dine følelser .  Gi deg selv masse godhet og  ikke minst , tilgi deg selv . Vær deg selv og elsk deg selv .

Når jeg finner negative opplevelser som har dannet en sperre for mitt følelsesliv  eller min oppvekst,  skriver jeg ned en ny historie der alt er i orden. Men da må man  jobbe med  å få ut de gamle følelsene ellers  vil problemet fremdeles være der , og de blir bare dekket over av en historie . Følelsene rundt hendelsen må  "ut " . Hvis vi skulle vokse opp med en utrygghetsfølelse vil vi bruke mye tid på å dekke over dette problemet for    " trygghet " . Det eneste som hjelper er å  rette opp denne skjevheten der den kommer fra . Derfor er det viktig å finne ut hvor og når den oppsto i livet ditt , rette opp sjevheten ved å lage deg en ny historie og få fjernet det hele med sinne , sorg og tilgivelse behandling . PS. For de som har interessen for Ouija brettet er det viktig og få rettet opp i sitt indre følelsesliv . De energier du har i din aura og underbevissthet er også de du tiltrekker deg , De har du ingen kontroll over , og det er en risiko å  utforske brettet.  Vi har heller ingen kontroll over hva vi får kontakt med  og om de er dem de utgir seg for å være.
Vær deg selv og elsk deg selv !
1