Innvielsesgrunnlag                         Liljens Vei

 

 

Svarene kan du finne dels på  elevsiden, og dels ved å shoppe rundt på de paganistsider som ligger på nettet. Det kan nok tenkes at dere finner at oppgavene kommer litt hulter til bulter. Det er helt bevisst. Det vil få dere til å repetere stoffet. En del oppgaver kan også virke like, men med forskjellig vinkling.

1. Hva er forskjellen på matriarkalsk og patriarkalsk paganisme?

2. Hva er etter din oppfatning menneskehetens største utfordring?

3. Lag en liste over arbeidsområder som vil være naturlig for en moderne heks. Hvilke områder er du mest  interessert   i?

4. Hvilke hjelpemidler er det vanlig å benytte i en suggestiv kulisse?

5. Hvordan vil du sette opp en suggestiv kulisse som grunnlag for et spell som skal gi deg flere venner?

6. Hvordan oppfatter du Gudinnen?

7. Hvordan oppfatter du Guden?

8. Forklar en metode for å redusere hjernens svingninger til alfanivå?

9. Hva er affirmasjoner?

10. Hvilke konsekvenser tror du en fortsatt dyrking av materialismen vil få for jordens framtid?

11. Hvilken utviklingsfelle er ditt problem?

12. Hva er magi?

13. Hva er de viktigste fordeler ved å arbeide i en gruppe framfor å arbeide alene?

14. Hva er årsaken til det dårlige rykte hekser har?

15. På hvilken måte kan du sørge for at hekser og paganisme får et bedre rykte?

16. Lag en oversikt over paganismens viktigste høytider slik de blir feiret i dag.

17. Hva er kjærlighet?

18. Hva er ondskap?

19. Hvorfor er religiøs grubling usunt?

20. Forklar forskjellen på en kjærlighetsheks og en viljeheks. Hva vil du helst bli? Begrunn svaret.

21. Hvilke vitaminer og mineraler er viktigst for oss? Hvordan kan behovet dekkes på best mulig måte?

22. Forklar hvordan et fullmåneritual vil føles riktigst for deg?

23. Hvilke magiske våpen og redskaper vil du føle det naturlig å ha med i dineritualer?

24. Hva er reinkarnasjon?

25. Hva er karma?

26. Hva er en paganist?

27. Hva symboliserer pentagrammet?

28. Hva legger du i begrepet «økologisk bevissthet»?

29. Hva er «psykiske evner»? Sett opp en oversikt over forskjellige slike evner.

30. Gi en oversikt over hvordan fysisk trening påvirker kroppen og hvordan et fysisk treningsprogram bør settes opp.

31. Hvorfor er det viktig for hekser å ha selvtillit?

32. Forklar hva som er hensikten med å kaste en sirkel. Hvordan vil det føles mest riktig for deg å gjøre det?

33. Er du enig eller uenig i påstanden om at bevisst tenkning er magiens grunnvoll? Begrunn svaret.

34. Hvilken oppfatning har du av astralplanet eller Gaias aura?

35. Hva kan sies å være den viktigste generelle effekt av alle meditasjonsformer?

36. Hvorfor er objektiv selvinnsikt umulig?

37. Forklar hvordan du forstår læresetningen: Gjør hva du vil uten skade for andre.

38. Hva er det generelle hovedmål i alle mysterietradisjoner?

39. Hva menes med at Gudinnen og Guden har forskjellige aspekter?

40. Skriv ned faktorer som taler for og faktorer som taler mot at følgende er riktig: Det vi sender ut, vender trefold tilbake. Trekk en konklusjon.

41. Lag en oversikt over forskjellige former for magi. Gi en grundig beskrivelse av en av formene.

42. Hvem er Gaia for deg?

43. Hvis du skulle lage en urtehage, hvilke urter ville du plante, og hvorfor?

44. Hvordan ville du lage deg et alter? Forklar hvorfor du ville ha det akkurat slik.

45. Hva er det du finner mest tiltrekkende ved paganismen som religion?

46. Hvordan vil du forklare din tro for en utenforstående?

47. Lag en oversikt over de viktigste paganistiske tradisjoner og forklar likheter og forskjeller.

48. Hva er årsaken til at materialismen er den mest utbredde religion?

49. Hvordan kan du på best mulig måte tjene Gaia?

50. Hva er spells?