Hekseskolen

 

 

 

 

Visdommens vei.

Her er en utvidet forklaring på hvorfor det kan virke som om Hekseskolen er mer opptatt av psykologi enn av paganisme og heksekunst, som det har vært en del spørsmål om. De ni nivåer følges av de som bruker Enneagrammet som sin åndelige veiviser. Enneagrammet har ni hovedtyper og oppdelingen i ni nivåer kan vel være farget av det. Men den samme progresjon gjelder for alle mystiske retninger. Hvert av disse nivåene kan det skrives en hel artikkel eller bok om, men her er poenget bare å gi en oversikt.

En som lever på det første nivå er styrt av selvbildet. Her stilles ingen spørsmål om hvem vi er eller hvorfor vi er den vi er, og vi lar oss fullstendig styre av vår fortid og de tanker, følelser og impulser som dukker opp. Egodyrkernes nivå.

På det andre nivå begynner vi å observere våre tanker, følelser og impulser og å stille spørsmål ved om vi er tjent med å la oss styre av dem.

På det tredje nivå begynner vi også å stille spørsmål om hva som et motivet for at vi tenker, føler og handler som vi gjør.

På det fjerde nivå begynner vi også å stille spørsmål ved motivenes motiv. På dette nivået begynner vi å legge merke til kroppens reaksjoner på tanker og følelser.

På det femte nivå begynner vi tilnærmingen til de mørke energier i oss: Frykt, skam og sinne. Også de instinktive energier selvoppholdelsesdrift, sosiale behov og seksualitet begynner vi å stille spørsmål ved.

På det sjette nivå kommer erkjennelsen av at vi er atskilt fra oss selv. Egentlig en sorgprosess.

På det syvende nivå forlater vi illusjonen om egoet ved å erkjenne at alt er ett. Det som gjerne kalles en mystisk opplevelse. For å forlate egoet må også erkjennelsen om en åndelig virkelighet integreres. Det er en betingelse for å våge å gi slipp på egoet.

På det åttende nivå ”kommer vi ned på jorda” igjen og fungerer effektivt i verden, men nå med sjelen eller vår essens som drivkraft og ikke egoet. Dette er da det nivået hekser bør nå før de begir seg inn i åndsmagien. Her vil de være sikre på at det er den lyse side av Kraften de henvender seg til. Synkroniseringen av bevissthetsmagien og det ubevisstes magi er fullført.

Det niende nivå er en sammensmelting av de to foregående nivåer. En utdypet erkjennelse av at alt er ett. Vi fungerer fullt og helt som en del av universet og har forlatt dualismen. Gudinnens og Gudens åndelige forening. Det åndelige verdensbilde utvides fra ”Jeg er Gaia” til ”Jeg er universet”.

På de seks første nivåer er det psykologiske metoder som er mest effektive sammen med meditasjon. Liljen har et pragmatisk syn på de metoder som benyttes for å gå oppover i progresjonsstigen. ”Hvis det funker, bruk det”. Selvfølgelig er det tradisjonelle metoder som også kan være effektive, men med det tidsperspektivet på fire år elever har før de går ut av Liljen, vil gjerne valget falle på mer moderne metoder for å gå gjennom de grunnleggende nivåer. Det er også der det drives forskning for å finne fram til stadig bedre metoder.

Hovedkilde er Hekseskolens anbefalte lærebok i Enneagrammet: "The Wisdom of the Enneagram" av Don Richard Riso og Russ Hudson.