Hekseskolen

Selvtillit.

Magi er å sette inn sin vilje for å påvirke indre eller ytre energier til å gå i vår tjeneste på et eller annet område. For å få magien til å virke må vi ha erfart at vi med vår vilje kan oppnå ønskede resultater. For å få den erfaringen, må vi ha selvtillit nok til i det hele tatt å gjøre et forsøk. Selvtillit er derfor en høyst nødvendig egenskap for en heks. Jeg skal derfor forklare hva selvtillit er og hva vi kan gjøre for å bygge den opp.

Dere synes sikkert det er merkelig at jeg ber dere som er skoleelever om å sette triangelspellet inn for å få bedre karakterer. Hva har nå det med magi å gjøre? Svaret på det er at skal dere i det hele tatt få magien til å virke må dere begynne i det små på et område som gir målbare resultater av å sette inn deres vilje. Med andre ord må dere bygge opp selvtillit i forhold til viljen. Bedring av skoleresultater er ypperlig egnet til det.

Selvtillit og lav selvtillit er en følelsesmessig respons på en indre affirmasjon.

Selvtillit er et annet navn på trygghet og sikkerhet i en situasjon. Den indre affirmasjon lyder da slik: «Denne situasjonen mestrer du og har tidligere gode erfaringer med. Ingen grunn til skjerpet beredskap.

Lav selvtillit er da en beskjed fra hjernen om at vi er oppe i en situasjon som vi mangler erfaring med eller som vi tidligere har dårlig erfaring med, så her må vi skjerpe oppmerksomheten. Grunnlaget for den lave selvtilliten er altså en nøytral melding fra hjernen. Men i en del tilfeller blir den meldingen fulgt av en taperfølelse. Det er den som er ubehagelig. Taperfølelsen er et resultat av vårt patriarkalske samfunns konkurransementalitet. Det er ikke nok at vi er den vi er, vi skal også være bedre enn andre på så mange områder som mulig. Når vi så ikke er det får vi en ubehagelig følelse av å være verdiløse. Så kan det jo være lurt å tenke litt over hvilke mennesker vi setter høyest. De som gir oss kjærlighet eller de som gir oss konkurranse.

Selvtillit eller mangel på sådan blir som alle andre av våre følelser forsterket og vedlikeholdt av vår indre dialog.

Jeg vil da også få tilføye at lav selvtillit er en normaltilstand for ungdom fordi de mangler erfaring på de fleste områder. En ungdom som ikke får en følelse av lav selvtillit minst en gang om dagen, lever et usedvanlig kjedelig liv.

For å bedre selvtilliten må vi, som på alle andre områder, gjøre en egeninnsats. Vi må rydde opp i våre egne forestillinger med bevisst tenkning. Som jeg tidligere har nevnt, er bevisst tenkning det første skritt på magiens vei. Vi kan si at bevisst tenkning er magiens grunnvoll, men så er det mange som synes at det er ubehagelig å tenke. Hvordan kan de da få høy selvtillit? Da har jeg noen gode råd:

Sørg for at du aldri gjør noe du ikke vet at du kan.
Uttal deg aldri om noe du ikke er 100% sikker på at du vet alt om.
Omgi deg bare med personer som kan og vet mindre enn deg selv.

Følger du disse rådene så kan du gratulere deg selv med din høye selvtillit. Jeg vil nå kalle det falsk selvtillit, og andre vil kanskje kalle det oppblåst ego. Men bevares, høy selvtillit er det jo.

Skal vi ha noe håp om å vinne, må vi tørre å tape. Skal du sjekke ei jente du liker, må du tørre å la henne få vite hva du føler. Gjør du ikke det, har du tapt, og du vil se at en annen som turte, stikker av med henne. Kanskje taper du likevel. Kanskje hun ikke vil ha noe med deg å gjøre. Men du kan gratulere deg selv med at du ihvertfall turte. Så kan du vurdere feilene du gjorde, endre strategien og prøve igjen overfor ei annen jente du liker. Før eller senere vinner du. Fordi du vet at du tør.

Regelen er: Husk dine seire og glem dine tap. Men husk også å ta lærdom av dine feil.

Alle kan oppnå høy selvtillit, men for noen krever det mer arbeid enn for andre. Så smaker det da desto bedre når målet er nådd. For de av dere som virkelig sliter med lav selvtillit vil det være liten hjelp i å lese denne artikkelen. Fordi selvtillit er en grunnleggende egenskap for en heks, vil jeg anbefale at deres første oppgave som elever blir å bygge opp selvtilliten.

Motivasjon.

Det er mitt inntrykk at motivasjon er et problem for flere av Hekseskolens elever. Manglende motivasjonsevne er et annet uttrykk for lav selvtillit. Det er mangel på positive erfaringer som gjør at vi ikke har noen tro på at noe kan gjennomføres, og derfor ikke går i gang med nødvendig arbeid. Det kan da være nødvendig å huske tidligere suksesser for å ha en følelsesmessig plattform å arbeide ut fra. Selvtillit er også å stole på sin egen vilje. Men hvis vi tidligere har erfart at viljen svikter, må vi sørge for å ha fokus på de ganger viljen har stått oss bi. I paganistisk språkbruk må vi stole på at Guden står ved vår side. Det er sikkert noen av dere som har fått redusert viljen i oppveksten av en eller annen grunn. Styrking av selvtillit og styrking av vilje går hånd i hånd. De som føler at dette gjelder dem, kan få et treningsprogram for å styrke viljen.

Selvrespekt.

Selvrespekt er en av våre viktigste kvaliteter. En som mangler selvrespekt vil føle at han/hun fortjener straff. Uten selvrespekt kan ikke selvtillit bli annet enn selektiv. Vi har da selvtillit i forhold til enkelte områder, men ikke til andre. Menneskers overdrevne opptatthet av sitt utseende er et utslag av lav selvrespekt. Skjønnhetssalongenes og treningsstudioenes økonomiske suksess er bygget på menneskers lave selvrespekt.

Selvtillit, selvrespekt og vilje hører sammen. Det ene påvirker det andre, og de er i høy grad avhengige av hverandre.

Selvrespekt har med verdier å gjøre. Selvrespekt eller manglende selvrespekt har forskjellig grunnlag, og bestemmes av følgende holdninger:
Jeg, eller den gruppe jeg tilhører har mer verdi enn andre. (Falsk selvrespekt bygget på fordommer)
Andre har mer verdi enn meg. (Fører til innadvendt selvforakt, utadvendt hat eller begge deler).
Alle har lik verdi. (Grunnlaget for ekte selvrespekt).
Ingen har noen verdi. (Fører til selvforakt og menneskeforakt).

For å bygge opp en ekte selvrespekt må vi ha et sett med etiske og moralske regler som vi følger. Wicca`s læresetning : «Gjør hva du vil, uten skade for andre», er derfor ikke et godt nok grunnlag for selvrespekt, hvis vi ikke har etiske og moralske regler for vår vilje. Jeg har en klar oppfatning om at denne læresetningen gir mange en blankofullmakt til fullstendig å la seg styre av egne impulser og innfall. En som gjør det kan bare glemme noen gang å få selvrespekt.

Men trenger hekser selvrespekt? Tja. Det kan dere jo gjøre dere opp en mening om selv. Men likevel. Greit å ha. En svært nyttig effekt av selvrespekt er jo at vi også får respekt fra andre. Et eksempel på det ubevisstes magi.