Hekseskolen

Spells.

Vi tenker helst på spells i forbindelse med åndsmagi. Et ønske eller en bønn vi sender ut i astralplanet etter grundig forberedelse med å sette opp en suggestiv kulisse og gi spellet en poetisk utforming. Det er helt utmerket og er en form som alle hekser bør utvikle. Sett fra et holistisk synspunkt er det ingen forskjell på spells rettet mot energier utenfor oss selv, suggesjoner rettet mot et annet menneske og affirmasjoner rettet mot oss selv. Alle tre former er fokusering av energi for å påvirke annen energi. Alle må også oppfylle den første betingelse for at et spell skal ha noen virkning. Vi må tro på resultatet av det spell som formuleres. Troen er magiens bærer.

Spells er kommunikasjon rettet mot oss selv, andre mennesker eller astralplanet. Holistisk sett vil et spell virke på alle tre plan fordi alt er energi og henger sammen. Et spell er da praktisk utøvelse av holistisk magi. Det gis en bevisst utforming. Det aksepteres av underbevisstheten, og siden den er vår forbindelse med astralplanet, vil spellet også påvirke energier som ligger utenfor oss selv. Dvs. det gjør det for den magiker som skritt for skritt har bygget opp selvtillit i forhold til sine magiske evner. For andre har ikke et spell mer virkning enn en hvilken som helst frase vi lirer av oss.

Følelsene eller høyre hjernehalvdel er sendere av spells. Ekte kommunikasjon har vi bare når også følelser er involvert. Spellet må derfor ha følelsesmessig ladning for å ha effekt. Vi kommuniserer best med oss selv, andre mennesker og med astralplanet via følelser. Å kunne styre egne følelser er derfor viktig for hekser. Et annet viktig hjelpemiddel er evne til konsentrasjon. Spellenes mulighet for å krysse grensen til astralplanet avhenger av at de ikke avspores av andre tanker og følelser. Fordi den tid en gjennomsnittsperson kan holde oppmerksomheten mot noe, er fire sekunder, er en eller annen form for konsentrasjonsøvelse nødvendig for hekser.

Som nevnt bør alle hekser lage en suggestiv kulisse i forbindelse med sine spell. Lage en ytre ramme med lys, farger, mineraler, røkelse og andre remedier. Kulissen har den effekt at det utløser vår ubevisste magi, lader opp våre spell og gir dem retning. Hvordan spellene og den suggestive kulisse utformes er da mindre viktig. Det kan vi se ved å lese om gamle metoder for å oppnå noe med magi. Det er side på side med forskjellige metoder for å oppnå det samme resultat. Magiens ytre form har den kraft vi tror den har.

 

Viljespell og kjærlighetsspell.

Før vi i det hele tatt sender ut spells, bør vi ha en klar oppfatning om Gaias aura. Hvis vi tror at astralverdenen er nøytral og bare reflekterer våre spells, gjelder det å formulere spellet slik at resultatet ikke får uønskede virkninger. Har vi den oppfatning at astralverdenen har en øvre og en nedre del, bør spellet vurderes etter hvilken ladning det har. Er det ladet med glede, vennskap og kjærlighet, blir det reflektert fra den øvre astralverden. Er det ladet med egoisme, grådighet og maktbegjær, blir det reflektert fra den nedre astralverden.

Det som egentlig skjer når vi benytter et spell er at vi synkroniserer oss med selve skaperkraften. Den lyse Eros som trekker fra kaos til harmoni eller den mørke Eros som trekker fra harmoni til kaos. Et spell er i utgangspunktet en viljehandling. Fordi Guden, i dette tilfellet Eros, er vilje uten kjærlighet, betyr det at det hekser gjerne kaller Kraften er likegyldig til resultatet og konsekvensen av spellet. Vi må da være sikre på at vi synkroniserer oss med den lyse Eros. Spellet må ha til hensikt å løfte vårt eget, eller det kollektive, åndelige tyngdepunkt opp i det lyse aspekt.

 

Bevisste og ubevisste spell.

Et spell er også en bevisst eller ubevisst utforming av et ønske om en forandring eller opprettholdelse av en indre eller ytre virkelighet. Så har vi den ulempen at de ubevisste spell har en kraftigere virkning enn de bevisste fordi vi ikke stiller spørsmål ved dem. Vi forholder oss til dem som vi forholder oss til at natt følger dag.

Både bevisste og ubevisste spell synkroniserer oss med den lyse eller den mørke Eros. Derfor gjelder det bestandig å fokusere på det vi vil. Aldri på det vi ikke vil. Bevissthetsmagien og det ubevisstes magi er uløselig knyttet sammen. Det ene kan ikke skilles fra det andre.

 

Antispells.

De fleste hekser vil nok erfare at i hvert fall noen av deres spells ikke har noen virkning. De har da dannet et antispell som motvirker eller nøytraliserer spellet. Som tidligere nevnt er troen magiens bærer. Dersom vi har en logisk, følelsesmessig eller etisk/moralsk barriere mot spellet, vil vi lage et antispell. Antispells  dannes helst på grunn av indre motstandsreaksjoner vi setter i gang på grunn av vår frykt for forandring.

Både bevissthetsmagien og det ubevisstes magi må synkroniseres med åndsmagien. Som nevnt i artikkelen ”Selvtillit” er det viktig at vi tar et skritt av gangen og opparbeider en tro på at det gir resultater å sette vår vilje inn mot et mål. Vi må også ha en viss grad av overbevisning om at ”Jeg er Gaia”. Et aspekt av Den Universelle Skaperkraft.

 

Suggesjoner og affirmasjoner.

Et spell er et annet ord for en affirmasjon og en suggesjon, selv om disse ordene helst blir brukt for å forklare påvirkning av egen eller andres ubevisste prosesser. Men også åndsmagien går via vår ubevisste del av hjernen, så det er bare en begrepsmessig forståelse som er forskjellen på suggesjoner, affirmasjoner og spells.

 

Affirmasjoner.

En affirmasjon gitt til oss selv kan ha både en verbal og en følelsesmessig form. Når den har en følelsesmessig form betyr det at den aktiverer en tidligere verbal affirmasjon. Hvilket er tilfelle både for de svarte spell og de ordinære indre affirmasjoner som styrer vårt liv.

Affirmasjoner blir brukt for å opprette eller gjenopprette en indre balanse. Som nevnt i andre artikler er alle mennesker fra naturens (Modergudinnens) side født inn i verden med muligheten for et liv i glede, vennskap og kjærlighet. Når så ikke skjer har noe gått galt et sted på veien. Det har oppstått en ubalanse. Vi kan da la livet bli styrt av negative affirmasjoner (svarte spell) om oss selv. ”Jeg har lav selvtillit”, ”Jeg har ikke anlegg for matematikk”, ”Jeg er dum” og jeg er ditt og jeg er datt. Vi skal ikke definere oss selv som hverken det ene eller andre. Troen er magiens bærer, og hvis vi tror på vårt eget vrøvl, så blir det virkelighet. Det er slik magien virker. Vi skal være svært forsiktige med hvilke affirmasjoner eller suggesjoner gitt oss av andre vi lar gå inn i vårt selvbilde.

 

Suggesjoner.

Suggesjoner blir brukt for å påvirke andres selvbilde og holdninger eller for å frembringe en reaksjon i andre, både i positiv og negativ retning. Suggesjoner kan også brukes indirekte for å provosere fram en reaksjon i personer vi gjerne vil kikke litt bak fasaden. En utmerket metode for å avsløre viljedyrkere som seiler under falskt flagg. Litt skraping i glasuren og maktmennesket dukker fram.

 

Progresjon i bruk av spell.

Den naturlige utvikling for å bygge opp evne til å bruke spells som et magisk verktøy er som følger:
Å skape endringer i egne energier ved bruk av affirmasjoner.
Å skape endringer i andre menneskers energier ved bruk av suggesjoner.
Å skape endringer i all energi utenfor oss selv med spells rettet mot astralplanet.

En mellomting mellom suggesjon og spells som ren åndsmagi er telepatisk suggesjon, som kan være et interessant eksperiment mellom to personer med følelsesmessige eller åndelige bånd.

Vi bruker magi for å få til en endring i en indre eller ytre virkelighet. Grunnen er at vi ikke er fornøyd med tingenes tilstand. Før vi setter i gang et magisk arbeid for å få til en endring i en ytre virkelighet, bør vi finne ut om det egentlig er en indre virkelighet vi vil forandre. En indre disharmoni er bestandig drivkraften i våre ønsker om å forandre verden. Som i alt annet må det være balanse i det magiske arbeid. Er vi svært opptatt av å skape en verden hvor kjærlighet og fred hersker, bør vi utrede om vi egentlig har kjærlighet og fred i oss selv. Progresjonsstigen vil hjelpe oss til å skape harmoni. Som nevnt i andre artikler: Skal vi forandre verden må vi begynne med oss selv.

 

OBS.

En liten advarsel til eventuelle lesere som ikke er elever ved Hekseskolen. Det er fullt mulig å bruke affirmasjoner eller spells for å stoppe utagering av traumatiske hendelser. Men energien i traumet blir ikke borte. Den blir bare isolert. Som en hjerneforsker uttalte det: ”Energien vil da fare rundt og rundt i lukkede nervefiberkretser som et fjetrende uvær og slynge spenning omkring i det biologiske system”. Vanligvis vil energien i traumet bli utagert på en eller annen måte. Hvis vi stanser utageringen med affirmasjoner, må energien få utløp på annen måte, f.eks. med psykiske lidelser eller psykosomatisk sykdom. Dessverre er det slik at traumer må bearbeides. Sterke traumer forårsaket av grove overgrep er psykologmat. Bare fagmennesker med erfaring i å forholde seg til følelsesmessige stormer bør befatte seg med alvorlige traumer. Ordinære svarte spell forårsaket av en skakk-kjørt utvikling er det mulig å rydde opp i selv, men også da bør de underliggende energier utlades før en positiv affirmasjon legges inn.