Hovedsiden

Seksualitet.

Seksualiteten er en så kraftig energi at enhver paganist er nødt til å ta stilling til den, og gjennom utforsking finne ut av eventuelle hemninger og seksuelle ønsker og behov. Som for alle andre energier gjelder det å få seksualiteten til å bli et hjelpemiddel og ikke en bremsekloss i vår utvikling. Seksuelle ønsker, behov og hemninger vil være en klar indikasjon på om det er sider ved vår utvikling som bør få større oppmerksomhet. Slik sett fungerer den som et hjelpemiddel i kjenn-deg-selv-prosessen.

Seksualitet er et naturlig fysisk behov på samme måte som behovet for mat og drikke, og må dekkes med jevne mellomrom. Hvordan og hvor ofte, varierer fra individ til individ og bestemmes også av livsfaser.

Ingen andre av våre naturlige behov er så tabubelagt som seksualiteten. Det har to årsaker:

I et patriarkalsk samfunn må menn kontrollere kvinners seksualitet for å sikre at egne gener (og arv) overføres til egne barn. (Se i artikkelen «Paganisme» hva som menes med et patriarkalsk samfunn.)

Både åndelige og verdslige ledere har for lengst funnet ut at ved å kontrollere menneskets seksualitet, har de kontroll over hele mennesket.

Jeg vil her forklare min tradisjons syn på seksualiteten som den kraft som trekker mennesker til hverandre, og føye til noen kommentarer. Seksualitet i magisk sammenheng vil ikke bli tatt opp.

Seksualitetens utvikling.

Seksualiteten er, som allerede nevnt, en av de sterkeste indre energier vi har. Den bør få utvikle seg fritt uten bevisst innblanding fra egen eller andres side. Naturen selv vet best.

Barn oppdager tidlig den lystfølelsen de får ved å plukke på sitt kjønnsorgan. Hvordan foreldre forholder seg til det, er bestemmende for barnets senere syn på seksualitet. Æsj og fy eller påfallende taushet i den forbindelse, kan gi varige skader.

Hvis barnet får ha sin seksualitet i fred, vil det en eller annen gang få sin første orgasme, og det vil etablere en vane med onani. Onani kalles materiedelen av seksualitet i min tradisjon, selv om det nok kan sies å være et kunstig navn, i og med at det er en energi det er snakk om, men det er dekning av et fysisk behov.

Etterhvert vil også interessen for andres seksualitet bli vekket, materie/energidelen av utviklingen Det begynner med «å leke doktor» med lekekamerater og utvikles videre til «klining», onani i fellesskap og gjensidig kjæling til orgasme. Unge mennesker bør holde seg på dette nivået. Forelskelsene skifter så raskt hos ungdom, at samleier ikke bør forekomme. (Forklaring på det kommer senere). Etterhvert går de raskt skiftende forelskelser over i kjærlighet til en person, og et ønske om et stabilt følelsesmessig og seksuelt forhold oppstår. Først da bør det første samleie finne sted.

Den seksuelle tiltrekning vil da være stabil i forhold til den ene partner til etter at kvinnen føder første barn Fra naturens side er det da ønskelig at begge finner nye partnere for å spre sitt genmateriale mest mulig, Men i de fleste samfunn vil paret holde sammen hele livet. Så blir det da opp til hver enkelt å forholde seg til de nye forelskelser som dukker opp.. I min tradisjon har samleiet en åndelig dimensjon. Det kalles «en pakt på evig kjærlighet». Å kortslutte den naturlige utvikling ved å ha samleier for tidlig med stadig skiftende partnere, vil over tid føre til en eksistensiell tomhetsfølelse. Den følelsen vil da bli forsøkt fylt med materialisme eller noen ganger med religiøst svermeri, og det er muligens en av årsakene til økt rusmiddelbruk hos ungdom. Seksualiteten har da hatt en utviklingshemmende effekt.

Forskjell på menns og kvinners seksuelle utvikling.

Det er nok slik at gutter har et åpnere forhold til sin seksualitet enn jenter. Statistisk sett begynner ikke kvinner for alvor å utforske sin seksualitet før de har passert 40. Det betyr da at de ikke har fullt utbytte av seksualiteten i sin mest aktive periode. Selvsagt blir det en generalisering. I mange ungdomsmiljøer forgår en aktiv eksperimentering med seksualiteten.

Det er også en annen viktig forskjell. Den seksuelle kraft når sitt høydepunkt hos gutter i 18-20 års alderen, mens kvinner ikke når toppen før i midten av 30-årene. Det kan da gi konflikter hos unge par.

En annen kilde til konflikt er det faktum at for kvinner flest er det en motsetning mellom seksualitet og selvhevdelse, mens for menn er det samme sak. Kvinner kan føle at de mister sin vilje ved å åpne for sin seksualitet. Atter et resultat av det patriarkalske verdensbilde.

Yin-yang i seksualitetens tjeneste.

For enkelhets skyld vil jeg bruke begrepene yin for Gudinnens energi og yang for Gudens energi. Når utviklingen har kommet så langt at samleiet blir en naturlig del av seksualiteten, har vi tre forskjellige former for seksuelle møter: Yin-yin, yin-yang og yang-yang.

Yin-yin. Også kalt vennesex. Myk seksualitet hvor begge parter er innstilt på å gi. Dette er den typen seksualitet som ungdom bør praktisere (og da uten samleie), men også i etablerte parforhold vil nok dette være den oftest foretrukne form.

Yin-yang. Hun gir etter for mannens vilje. En form som velges når begge er komfortable i sine roller, og full tillit mellom partene er til stede.

Egentlig er dette den seksuelle energis mest naturlige uttrykksform. Han får belønningen for sine forførelseskunster ved å bestige henne som fylt av kjærlighet, naken, kåt og viljeløs åpner seg for sin elskede. For noen par vil det være naturlig å bytte roller, slik at hun forfører og han forføres. Ihvertfall en gang i mellom.

Yang-yang. En form som ikke bør forekomme i et parforhold. Begge parter opptrer egoistisk uten tanke på den andre som noe annet en bruksgjenstand. Destruktiv seksualitet som er ødeleggende for begge parter, og den har da en klart utviklingshemmende effekt. Det er min oppfatning at den type seksuelle forbindelser også er utbredt i paganistiske miljøer. En uklok praksis. I min tradisjon har, som allerede nevnt, samleiet en åndelig funksjon. Valg av samleiepartner er derfor ikke bare et spørsmål om biologisk tiltrekning og en vurdering av risiko for graviditet og kjønnssykdommer, men også hvem vi vil ha et åndelig bånd til. Men yang-yang skal heller ikke bare ses på som et absolutt onde. Som et ankerfeste i destruktivitet kan det være et nyttig eksperiment. «Prøv alt, og velg det gode», er en nyttig leveregel også på det seksuelle området.

Begge kjønn må kunne forholde seg til disse tre former for seksuelle møter og gjennom kommunikasjon finne ut hva som passer dem best. Det ideelle er at de kan spille på hele registeret i sitt seksualliv. Hun må kunne være myk og ettergivende eller vill og uhemmet når hun føler for det, og han må kunne være myk og givende eller hard og krevende. Uansett hvordan man snur og vender på det er det kvinnen som er den svake part i det seksuelle forholdet, så det må være hun som setter premissene med sine ønsker.

Den naturlige utvikling mot samleie.

En eller annen gang i eller like etter puberteten vil jenta bli forelsket i en gutt. Er hun heldig vil han også bli forelsket i henne og de danner et par. Når de er på tomannshånd vil ganske raskt Guden i gutten kreve samleie. Gudinnen (Artemis) i jenta er ikke klar for det, og det er duket for konflikt. Han vil ha samleie, mens hun vil ha nærhet. Kortslutningen skjer hvis jenta går med på samleie. Han blir fornøyd, mens hun kan føle at hun har forrådt seg selv. Jeg leste et sted at jenter lærer på skolen hvordan de skal tre på kondomer. Det var bedre om de lærte hvordan de skulle hjelpe guttene til utløsning uten samleie.
Hvis budskapet fra jenter til gutter var: "Vi kan gjerne ha sex, men samleie kan du bare glemme", ville guttene raskt tilpasse seg det.
De første seksuelle møter bør altså skje ved at jenta hjelper gutten til utløsning. Etterhvert vil også hun ønske utløsning, og hun må da som regel lære ham hvordan det skal gjøres. Det er nok slik at en 16 år gammel gutt utmerket godt vet hvor snurrebassen skal puttes inn, men han aner ikke hvordan han skal kjæle henne til orgasme. Høyst sannsynlig vil nå forelskelsen etter hvert avta, og de vil finne nye partnere. De seksuelle møter og utvikling bør skje på samme måte opp gjennom tenårene. I slutten av tenårene eller i begynnelsen av tyve-årene vil de så møte en person som de føler et sterkere bånd til enn sine tidligere partnere. Da kan de seksuelle møter utvikles til også å omfatte samleie. Dette er en generell beskrivelse. Det er selvfølgelig mulig at de møter en partner tidligere i livet som de også vil ha samleie med. Poenget er at de seksuelle møter må skje på jentenes premisser og ikke på guttenes på grunn av at det seksuelle behov utvikles ulikt hos jenter og gutter.

Vi er ikke konstant forelsket, men det seksuelle behov er konstant. Når vi først har etablert en vane med å ha sex med en partner, vil det føles utilfredsstillende å vende tilbake til onani når vi ikke er forelsket i noen. Det er derfor ikke noe i veien for å ha sex med venner for å dekke et behov, og for voksne mennesker bør det også kunne innbefatte samleie. Men da bør det være nære venner. Uansett har vi et åndelig bånd til våre venner. Samleiet er selvfølgelig ikke den eneste måte og få slike bånd på. Men vi skal huske på at vi ikke kan unngå å få et åndelig bånd til en vi har samleie med. På godt og vondt. Nå er det ikke helt sant. Det er faktisk mulig å frikoble kjærlighet og seksualitet fullstendig slik at vi ganske risikofritt kan stille kløen i underlivet ved å ha samleie med hvem som helst. Det er bare det at vi da også mister evnen til å få følelsesmessige eller åndelige bånd til noen. Vi mister vår kjærlighetsevne. Velbekomme. 

Seksualitetens åndelige dimensjon.

Dersom seksualiteten fra Gaias side bare var et middel til reproduksjon, var det tilstrekkelig at vi hadde løpetid en gang i året som andre pattedyr. Stort sett er mennesket konstant rede til seksuelle forhold, så det er rimelig å anta at den åndelige dimensjon ved seksualiteten er en realitet.

Som nevnt benevnes seksualiteten i min tradisjon som den kraft som trekker mennesker til hverandre. Den er et virkemiddel i Gudinnens tjeneste. Ikke bare dekker den et biologisk behov, men den er et energigivende middel. Uten et tilfredsstillende og sunt seksualliv, er all energi i ubalanse.

Frustrasjon i parforhold.

Dette kan oppstå fordi partene ikke skiller mellom den naturgitte spenning i det seksuelle forhold, og det samarbeid som er påkrevet for å løse de daglige utfordringer. Det er derfor et klokt trekk å sette seksualiteten inn i en rituell ramme ved at alle små og store konflikter holdes utenfor soverommet. Det bør oppfattes som et kjærlighetens tempel som ikke skal besudles med negative tanker og følelser. Konflikter, aggresjon og frustrasjoner må få utløp et annet sted.

Seksuelle ønsker og behov.

I en kjenn-deg-selv-prosess vil innsikt i og erkjennelse av seksuelle ønsker og behov være et nyttig hjelpemiddel. Som paganister har vi et syn på seksualiteten fylt av åpenhet og glede, og det er ingen grunn til å føle skam for at seksuelle ønsker og behov ligger litt utenfor allfarvei. Men dersom regelen: «Gjør hva du vil, uten skade for andre», skal kunne etterleves, er i en del tilfeller, kontroll over seksualiteten nødvendig.

Jeg vil ikke gå inn på alle sider ved dette omfattende området, men vil ta for meg det som kalles homoseksualitet. Et uttrykk som forøvrig ikke blir brukt i min tradisjon. Der havner det i sekken «upraktisk balanse i indre energier», upraktisk i den betydning at man mister muligheten til å få egne barn, og er en lapskaus av genetiske faktorer, mentale sperrer og indre affirmasjoner. Forøvrig raker det ingen andre enn de involverte hvem man blir forelsket i og velger å leve sammen med, men ulempen ved å leve sammen med en av samme kjønn er altså at det ikke blir barn av det.

Det er et faktum at unge mennesker kan ta sitt eget liv fordi de blir tiltrukket av en person av eget kjønn. Derfor synes jeg det er viktig å få fram at det er fullt mulig å endre personlighet også på det seksuelle området, dersom de ikke er komfortable med den de har. Det er kun et spørsmål om å være villig til å gjøre det nødvendige arbeid. Dersom årsaken ligger i noe som har skjedd før fødselen eller i løpet av de første 6 måneder etter fødselen, mens hjernens grunnstruktur blir bygget, er det ikke mulig å fjerne tiltrekningen til eget kjønn helt. Men det er fullt mulig å trene seg opp til det som kalles biseksualitet. Altså seksuell tiltrekning til begge kjønn. Det vil da være mulig å ha et tilfredsstillende samliv med en person av motsatt kjønn, men det bør nok være full åpenhet om situasjonen mellom partene.

Forøvrig er ubevisst homoseksualitet en årsak til mobbing. Mobberen blir seksuelt tiltrukket av offeret, men forstår ikke hva som skjer, og reagerer med aggresjon.

Livets største gave.

Seksualiteten er en gave fra Modergudinnen. En gave som bør behandles med respekt. Det er en viktig oppgave for alle å utforske og ta stilling til sin seksualitet slik at den blir den berikelse i livet som gaven er ment å være. Det er mitt inntrykk at det er en utbredt oppfatning, også i paganisters egne rekker, at paganismen åpner for løssluppen og grenseløs seksuell utfoldelse. Den kan da virke tiltrekkende for sex-avhengige mennesker. Det er paganismen ikke tjent med. Jeg vil avslutte med en læresetning fra min tradisjon: «Å ha sex med en du ikke elsker, er en av de største dumheter du kan begå mot deg selv».

Liljens syn på homoseksualitet.

Hovedsiden