Hovedsiden.

Reinkarnasjon.

Troen på reinkarnasjon er felles for de aller fleste som bekjenner seg til paganismen.

Reinkarnasjon kan oppfattes på to måter. Som en sirkel eller som en spiral.

Med troen på en livets sirkel vil veksling mellom liv og død fortsette til evig tid. Sirkeltroen stiller ingen krav til personlig utvikling. Dvs. utvikling av medfødte evner. Dersom karma, at handlinger i dette liv påvirker tilværelsen i neste liv, er en del av troen, vil sirkelteorien stille etiske og moralske krav som den enkelte i egen interesse bør leve opp til.

Spiralteorien stiller større krav til den troende. Den krever en utvikling og foredling av evnene gjennom hele livet for så å bli gjenfødt på et høyere intelligensmessig og åndelig nivå. Det endelige mål er en total forening med den universelle skaperkraft. Reisen er slutt og det er ikke behov for flere inkarnasjoner.

Den åndelige erfaring som kalles opplysning vil være et mål for tilhengere av både sirkel- og spiralteorien. Opplysning er en gjennomgripende følelse av samhørighet med den universelle skaperkraft. For paganister som regel en sterk følelse av samhørighet med naturen som det synlige aspekt av Modergudinnen.

Det kan også settes opp en tredje teori. Ikke et enten eller, men et både og når det gjelder sirkel/spiral-teoriene. Kanskje skal vi samle erfaring i en sirkeltilværelse før vi en eller annen inkarnasjon blir opplyst. Vi går så over i en spiraltilværelse.

Å ta stilling til en av disse teoriene vil være en bærebjelke i heksens åndelige liv.

Personlig heller jeg til spiralteorien. Astronomene forteller oss at vårt solsystem vil gå til grunne ved at sola eser opp og sluker de omkringliggende planeter før den faller sammen til en hvit dverg. Gaias materie kommer altså til å bli opptatt i sola. De livsenergier eller sjeler som fremdeles er bundet til Gaia, vil da også bli en del av sola. Slik sett kan jo de kristnes helvetesvisjoner ha noe for seg.

Hovedsiden.