Forsiden  
   

Parapsykologi.

Forskning på parapsykologi er nå kommet så langt at det er ikke lenger er et spørsmål om fenomenet eksisterer, men om hva det er, hvordan og hvorfor det virker, og om det er en evne som kan øves opp på lik linje med våre andre evner og sanser.

Parapsykologiske, eller psykiske evner som det gjerne blir kalt, deles vanligvis opp i to hoved- områder: 1) Tilgang til informasjon som ligger utenfor oss selv gjennom telepati og klarsyn. 2) Påvirkning av energi som ligger utenfor oss selv gjennom telepatisk suggesjon og psykokinesi. Dette er en kunstig oppdeling. Fenomenene virker gjerne sammen og samtidig. Det er vanskelig og si hva som er hva.

Hovedteorien er at de psykiske evner har tilgang til noe som benevnes psi-feltet. Et energifelt som skiller seg ut fra annen energi ved at det er uavhengig av tid og rom. En som har tilgang til psi-feltet kan operere i fortid, fremtid og et hvilket som helst sted for å hente informasjon og påvirke begivenheter.

 

Magi som parapsykologisk fenomen.

Det som innen heksekunsten kalles spells, er telepatisk suggesjon og er som sådan påvirkning av andres tanker via psi-feltet, men kan også innbefatte psykokinesi.. Altså hva jeg kaller det ubevisstes magi. Det kan være et spørsmål om også i hvert fall deler av åndsmagien kan oppfattes som et psykokinetisk fenomen. Materialisering av ånder kan skje ved påvirkning av f.eks. varmeenergien i luften. Åndene får sin form ved hjelp av en foreliggende energi. Ånder og spøkelser følges gjerne ved at romtemperaturen faller. 

Heksekunst kan defineres som psykiske evner satt inn i en spesiell ramme. For hekser med et paganistisk grunnsyn har den en religiøs ramme. Men rammen kan være en ren suggestiv kulisse bygget opp med spesielle instrumenter, remedier og ritualer. Rammens funksjon vil bestandig være å klargjøre sinnet for kontakt med psi-feltet. Det indre miljø er atskillig viktigere enn det ytre, men vårt grunnleggende behov for ritualer gjør at de fleste magikere vil velge å gi magien også en ytre form.

Kan psykiske evner trenes opp?

Ja, det kan de. Men det er et spørsmål om det er bryet verd for en som ikke allerede har med seg slike evner fra barndommen. For å kunne påvirke andre mennesker er det atskillig mer virkningsfullt å utvikle sine evner til muntlig kommunikasjon enn å oppøve en evne til telepatisk suggesjon. Men det er en fordel å kunne bedre tilgangen til psi-feltet for å få tilfeldigheter til å gå i vår tjeneste. Det er en rimelig kurant jobb for alle som er villig til å sette av noen minutter hver dag. Det er nå så mye kunnskap tilgjengelig om hvordan det skal gjøres at det er mulig for hvem som helst. Men som allerede nevnt: Det er en jobb å gjøre. Det er ingen betingelse for å kalle seg heks hverken å ha eller utvikle psykiske evner. Men de fleste hekser vil nok velge i hvert fall å eksperimentere litt med dette området. Urte-magi kan læres uten tilgang til psi-feltet. Vi vet nå hvorfor urtene har den virkning de har, men selvfølgelig kan også urter opptre i en suggestiv kulisse som tidligere nevnt. En del spådomskunster er også rene kunnskapsområder, selv om tilgang til psi-feltet er en fordel for alle som opererer med det.