Hekseskolen

Heksens mål.

Følgende liste har jeg lastet ned fra en Wicca-side. Den kan brukes som grunnlag for en utviklingsstige innen materie, energi og ånd. For en nybegynner innen den type arbeid med seg selv som listen forutsetter, har den liten verdi. Jeg vil derfor ta for meg listen punkt for punkt og sette opp en rimelig enkel arbeidsoppgave for hvert punkt, slik at dere har noe å starte med. Listen som sådan har jeg sans for, selv om det nok er en del momenter jeg savner, og de fleste av dere har sikkert sett den før.

En heks' 13 mål:
1.Kjenn deg selv
2.Kjenn din kraft
3.Lær
4.Anvend kunnskap med visdom
5.Oppnå balanse
6.Hold orden på ordene dine
7.Hold orden i tankene dine
8.Feire livet
9.Samstem deg med Jordens sykluser
10.Pust og spis korrekt
11.Tren kroppen
12.Mediter
13.Ære Gudinnen og Guden

1. Kjenn deg selv.

Energiøvelse. Denne går igjen i alle åndelige disipliner, og er mest kjent fra oraklet i Delfi hvor den var skrevet på tempelveggen. Vi må vite hvem vi er og hvorfor vi er den vi er for å kunne frigjøre oss fra mentale sperrer som står i veien for vår utvikling. Det jeg kaller å rydde opp i de indre affirmasjoner. En så omfattende prosess at i min tradisjon er «Frihet fra fortidens lenker» det ene av to hovedmål. Her trenger dere et verktøy, og jeg vil anbefale å lese en bok om Enneagrammet, en personlighetsanalyse som er rimelig enkel å forstå for alle.

Oppgave: Les en bok om Enneagrammet.

2. Kjenn din kraft.

Energi/ånd-øvelse. Det er mange som søker til paganismen fordi de har en psykisk evne, men for flertallet er det nok andre motiv som ligger bak. For de som har en psykisk evne, gjelder det å samle så mye kunnskap om evnen som mulig, finne ut hvordan den kan utnyttes på best mulig måte og sette den inn i en religiøs sammenheng. For alle andre vil dette punktet dreie seg om å finne sine sterke og svake sider. Den er et ledd i kjenn-deg-selv-prosessen, og vil fortelle deg noe om hvilken utviklingssvei du bør velge.

Oppgave: Tenk etter om du har hatt det som kalles en overnaturlig erfaring. Les en bok om parapsykologi og sett navn på evnen.

3. Lær.

Energiøvelse. Å fylle hukommelsen med fakta er en betingelse for framgang i alt. Men det er bare første ledd i læreprosessen. Ren faktaervervelse har bare verdi for en som vil imponere i spørrekonkurranser. Det stoffet dere fyller hukommelsen med må brukes til noe for at det skal ha noen nytte.

Oppgave: Besvar følgende spørsmål: Hvilken praktisk nytte vil denne artikkelen få for deg?

4. Anvend kunnskap med visdom.

Energiøvelse. Her er det mange tolkningsmuligheter. Jeg velger å tolke den som en energiøvelse. Visdom er å integrere kunnskap og erfaring i personligheten. En annen måte å uttrykke denne læresetningen på er da: Tenk før du handler.

Oppgave: Tenk litt over om du har en tendens til å handle impulsivt, og finn ut om det er et problem for deg i en slik grad at det er nødvendig å gjøre noe med det.

5. Oppnå balanse.

Energiøvelse. Her er det også tolkningsmuligheter. Det kan bety indre balanse, balanse i forhold til andre mennesker og til naturen. Utgangspunktet er i alle fall indre balanse, dvs. harmoni mellom Guden og Gudinnen i seg selv.

Oppgave: Regner du deg selv som en balansert person? Hvis ikke, hva har du tenkt å gjøre med det?

6. Hold orden på ordene dine.

Energiøvelse. Her er det også tolkningsmuligheter. Det kan være en åndelig øvelse. Jeg velger å tolke den i første rekke som en energiøvelse. Vi vet at ord kan skade andre mennesker, enten ved det vi sier til dem eller om dem. For den som vil følge læresetningene: «Gjør hva du vil, uten skade for andre» og «Det du sender ut, vender trefold tilbake», er dette et viktig punkt. Om den oppgave jeg setter opp for dette punktet er å si at vi har lett for å bedra oss selv ved å finne tilsynelatende logiske grunner til å slenge dritt til eller om andre. Her gjelder det å være ærlig med seg selv.

Oppgave: Har du for vane å prate negativt til eller om andre? I så fall: Hvorfor det?

7. Hold orden i tankene dine.

Energiøvelse. Også åndelig effekt, men også her velger jeg å se punktet som energiøvelse. Ord kan skade andre, men tanker kan skade oss selv. Hvis jeg skulle gradere viktigheten av alle 13 punktene ville jeg sette dette på førsteplass. I våre tanker ligger grunnlaget for et lykkelig eller et ulykkelig liv. Lykke er fravær av kamp/flukt-energi. Lykkelige er vi når vi med tanker, følelser og sanser er til stede i øyeblikket, og ikke har noe ønske om å forandre situasjonen og/eller å være et annet sted. Å være lykkelig er derfor en treningssak.

Oppgave: Det er en vekselvirkning mellom tanker og følelser. Følelser er drivkraften i våre handlinger. Vi kan i stor grad styre våre følelser og derved våre handlinger med bevisst positiv tenkning. Før dagbok i en periode over dine tanker for å finne ut om du har en tendens til å tenke negativt om deg selv, andre mennesker og hendelser.

8. Feire livet.

Materie/energiøvelse. Dette punktet har sammenheng med foregående punkt. Å utvikle evnen til å kunne glede seg over livet, er en treningssak som for mange vil være en omfattende og langvarig jobb. De som har evnen, trenger ingen øvelse i dette utover å finne den beste måten å gjøre det på.

Oppgave: Ta en brainstorm på hvordan du kan få mest mulig glede av livet.

9. Samstem deg med jordens sykluser.

Materie/energi/ånd-øvelse. Her er det mange tolkningsmuligheter som har både praktisk og åndelig betydning. Vi utfører handlinger eller setter i gang prosesser i forhold til månefaser, flo og fjære og årstider. I dette ligger også feiring av paganistiske høytider. I gamle dager hadde jordens sykluser og naturens tegn og varsler stor betydning for folk. En del kunnskaper om dette må også dagens hekser ha, men det gjelder ikke å overdrive.

Oppgave: Hvilke av dine aktiviteter kan du regulere etter månefasene?

10. Pust og spis korrekt.

Materie/energiøvelse. Om det er nødvendig å ta et kurs i pusteteknikk får hver enkelt avgjøre. Men å justere våre spisevaner slik at de er optimale som energitilførsel, er viktig. De fleste av dere har vel noenlunde peiling på betydningen av riktig sammensatt kost og tilførsel av vitaminer og mineraler. Men så var det problemet med liv og lære da. Her tar jeg en enkel oppgave som alle har sett eller hørt før.

Oppgave: Spis to slag frukt og tre slag grønnsaker hver dag.

11. Tren kroppen.

Materie/energiøvelse. Alle kjenner betydningen av mosjon som energikilde. Men her har det også lett for å bli med kunnskapen. For paganister er turer i skog og mark førstevalget når det gjelder mosjon. Jeg legger lista lavt her.

Oppgave: Gå en tur i skog og mark hver søndag i et tempo hvor du blir varm. (Utmerket gruppeøvelse).

12. Mediter.

Materie/energi/ånd-øvelse. Det finnes hundrevis av meditasjonsøvelser, og du bør finne en metode som passer til din personlighet. Å velge feil metode kan i noen tilfeller være skadelig. Inntil du har kommet så langt i kjenn-deg-selv-prosessen at du vet hvem du er, foreslår jeg å fortsette med Rosens klarhet-Sverdets klarhet, som da blir oppgaven for dette punktet.

13. Ære Gudinnen og Guden.

Det er mange måter å gjøre det på. Det kan være en stille stund ved alteret eller et ritual i forbindelse med paganistiske høytider eller ved å meditere litt ute i naturen. Jeg foreslår at du begynner med å ære Gudinnen og Guden i deg selv med praktiske oppgaver som du har mer nytte av. Hvis du ser på Gudinnen som et symbol på kjærlighet og Guden som et symbol på vilje, skulle følgende oppgaver være en god start.

Oppgave: Ta følgende bestemmelser daglig:
A. I dag skal jeg gjøre noe for å glede et medmenneske. (Begynn i din nærmeste krets).
B. I dag skal jeg gjøre eller begynne på en jobb jeg kvier meg for, men som jeg vet jeg må/bør gjøre.