Hekseskolen

Kjenn deg selv.

Å lære å kjenne seg selv kan, ut fra en grunnleggende forståelse av Gudinnen og Guden i det lyse og mørke aspekt, gjøres ved å finne svaret på følgende spørsmål:

Har jeg fri flyt av energiene?

Hvis ikke, hvilken energi er dominerende?

Hvorfor er denne energien dominerende?

Hva må jeg gjøre for å gjenopprette den frie flyt av energiene?

Jeg har i artikkelen ”Heksens mål” anbefalt å finne ut hvilken personlighetstype dere tilhører. Dere er da kjent med at hver personlighetstype har sin egen utviklingsvei fra uforløst til normal til forløst. Hvilket er et annet uttrykk for forskyvning av det åndelige tyngdepunkt fra det mørke til det lyse aspekt.

En som har det åndelige tyngdepunkt i det mørke aspekt vil også dyrke Gudinnens og Gudens mørke aspekter. Enten ved å dyrke sin offerrolle eller ved å nekte å innse offerrollen og prøve å flykte fra den ved å undertrykke andre. For å forstå det mørke aspekt er det nødvendig med en forståelse av dualismen i altruisme og psykopati og i masochisme og sadisme.

 I et parforhold vil vi søke balanse mellom Gudinnens og Gudens energier. Det er klokt å forskyve det åndelige tyngdepunkt opp i det lyse aspekt før varige forhold innledes. En som har sitt åndelige tyngdepunkt i det mørke aspekt vil uunngåelig falle for en som domineres av den motsatte destruktive energi. Naturen søker bestandig balanse.

 Eksistensen av de fire energier er ikke noe vi behøver å tro eller ikke tro. Det handler om å sette navn på følelser.

 Livets hensikt er ikke å gjenvinne sjelen, men å gjenvinne sjelen er en betingelse for å forstå livets hensikt. Når vi har gjenvunnet sjelen kan vi glemme oss selv og la kreativ/intuitiv tenkning lede oss mot vårt livs oppgave: Å oppfylle vårt karmiske manuskript.

Å finne sin personlighetstype med Enneagrammet er bare det første skritt på veien. Når det er gjort, så begynner det virkelige arbeidet. Å finne ut hvorfor man er den man er og hvilket arbeid som må gjøres for å oppnå Enneagrammets forløsning, eller i Liljens språk å forskyve det åndelige tyngdepunkt opp i det lyse aspekt. Den boken jeg har anbefalt som et nyttig hjelpemiddel i det arbeidet er John Bradshaw: Som å komme hjem. Den er dessverre utsolgt fra forlaget. (Fint om dere maser på Aventura forlag om et nytt opplag). Jeg vil derfor legge ut en del artikler om emner fra boken i tillegg til det som er beskrevet i andre artikler.  Bradshaws øvelser for å gjenopprette utviklingsmessige skader vil jeg ikke legge ut. I bokens forord har en psykolog skrevet at øvelsene kan utføres uten risiko. Noen av Hekseskolens elever har funnet øvelsene så smertefulle at de ikke vil bli anbefalt brukt før elever har en grundig forståelse av de fire energier.

Sjekklister