Forsiden     

Hva er kjærlighet?

Kjærlighet er et ord jeg nok kommer til å bruke en del ganger i artiklene, og da er det greit at dere vet hva jeg snakker om.

Pop-industrien har misbrukt ordet kjærlighet så lenge at det har mistet sin opprinnelige betydning. Det jeg legger i ordet kjærlighet er samhørighet, fellesskapsfølelse og omsorg.

 

Tradisjonell filosofi opererer med fire former for kjærlighet:

Libido. Seksuell dragning mot et menneske

Eros. Lengsel. Den kraft som trekker oss mot en forening av visjon og virkelighet.

Filia. Vennskap.

Agape. Dragning mot å gi omsorg for andre. Guddommelig kjærlighet og et speilbilde av Modergudinnens kjærlighet for oss.

Kjærlighet mellom modne mennesker har innslag av alle disse fire elementer i større eller mindre grad.

Pop-industriens definisjon av kjærlighet er forelskelse, som da er fysisk tiltrekning, hovedsaklig av seksuell art. Forelskelse er en rustilstand som utvikles fra raske skiftninger i ungdommen til mer langvarige tilstander etter hvert som vi blir eldre. Men uansett vil en forelskelse gå over i forhold til en person og bli rettet mot en ny.

Forelskelse er et materie/energifenomen, mens kjærlighet er av åndelig art. Den manglende forståelse av forskjellen på kjærlighet og forelskelse er årsak til mange samlivsbrudd. Dersom den ene part i et forhold blir forelsket i en annen, vil den andre part i forholdet dra en slutning om at han/hun har mistet sin partners kjærlighet. Det kan være riktig, men som regel er det galt. Det er fullt mulig å ha en dyp kjærlighet til sin partner og likevel bli forelsket i en annen.

Holistisk tradisjon har tre typer kjærlighetsforhold: Mentale, følelsesmessige og åndelige.

Et mentalt forhold er et mer overfladisk vennskapsforhold som vi f.eks. har til ekspeditøren i butikken vi handler i til daglig, og som vi kan slå av en prat med, eller et forhold til en vi deler en felles interesse med. Vårt motiv for all kommunikasjon er utvikling av forholdet til noe dypere. De mentale forhold vil derfor opphøre etter hvert eller utvikles til et følelsesmessig forhold.

Følelsesmessige forhold har vi til mennesker som påvirker våre følelser. Følelsesmessige forhold kan være både positive og negative (vennskap/ uvennskap). I forbindelse med kjærlighet er det positive følelser vi tenker på, selv om vi i et positivt forhold også må tillate negative følelser og slippe til.

Åndelige forhold har vi til mennesker vi er på bølgelengde med på også på det åndelige plan.

Utvikling av forhold går da via mentale til følelsesmessige forhold. Noen få får vi også et åndelig forhold til. Et ekte kjærlighetsforhold involverer alle tre former.

Mennesker med indre spenninger kan ha vanskelig for å skille mellom mentale og følelsesmessige forhold. De kan la seg stresse av folk som egentlig er dem totalt uvedkommende eller de kan bli ensidig følelsesmessig bundet til andre. En som bruker uttrykket: «Hva kommer folk til å si?», har en jobb å gjøre med sine indre affirmasjoner. Vi skal bare ta hensyn til hva våre venner mener om oss og våre handlinger. Hva andre måtte mene er i de aller fleste tilfeller likegyldig.

Kjærlighet og seksualitet.

Eros, filia og agape er den universelle kjærlighet. Kjærligheten mellom mor og barn. Den virker i alle levende vesener som har nådd et visst bevissthetsnivå. Libido bringer livet videre og virker også i livsformer uten eller med begrenset bevissthet. Dersom kjærligheten reduseres til libido, flytter vi oss ned på de ubevisste livsformers nivå. En som tror på reinkarnasjon og spiralteorien, bør da vurdere om libidodyrking kan føre til en nedadgående spiral.

Libidodyrkingen i vår tid har ført til mye sex, men lite følelser og lidenskap i forhold til det som skulle være det fineste to mennesker har sammen. Selv tantrisk/taoistisk elskovskunst på høyt plan, kan ikke bli noe annet enn en dårlig erstatning dersom den atskilles fra eros, filia og agape. I åndelige kretser prates det mye om holistisk forening av kropp, sinn og ånd. Så hiver de seg ut i ”one-night-stands” som forutsetter en atskillelse av kropp og sjel. Det var dette med liv og lære da. Mottoet: ”Det er OK å ha sex bare det ikke blir kjærlighet av det”, har spredning langt inn i kretser som burde vite bedre. Se også artikkelen ”Seksualitet”. Her må dog tilføyes at libido mellom to mennesker kan være så sterk at det kan være riktig for dem å innlede et rent seksuelt forhold. Men for at det skal bli et varig forhold, så må også de tre andre kjærlighetsformer utvikles.

Libidodyrkingen har også ført til den påfallende generasjonskløften i vårt samfunn. Libido rettes vanligvis mot en på vår egen alder. Den sterke fokus på libido har da ført til at mennesker vi ikke ser på som sex-objekter ikke blir oppfattet som ”ordentlige” mennesker. Det gjelder uansett kjønn. Det har ført til at unge mennesker ikke får tilgang til de eldres kunnskap og erfaring, og at eldre ikke får tilgang til den tankens frihet og livsglede som unge mennesker har. Et tap for begge parter.

En mystisk opplevelse er en intens følelse av å være ett med alt. Seksualitet kan løftes til en mystisk dimensjon når samhørighet, fellesskap og omsorg for hverandre først utvikles hos et par, slik at de lar den fysiske forening bli kronen på verket.

Kjærlighetens hemmelighet.

Et umodent menneske uten evne til Eros, Filia og Agape, har mistet kontakten med sin sjel. Den manglende evne til ekte kjærlighet fører til at han/hun bare kan ha sansemessig tilknytning til andre. Mennesker blir bare vurdert og verdsatt ut fra fysiske kriterier. Et menneskes indre er uten interesse i de umodnes verden. Det er bare det ytre som teller.

Moden kjærlighet er først og fremst å kunne elske seg selv. Grunnlaget for at vi også skal kunne elske livet, naturen og andre mennesker. Det å elske seg selv betyr fullt ut og akseptere alle sine feil og svakheter. Betingelsen for å kunne tolerere feil og svakheter i andre. Forelskelsen er en rus som fører til at vi gjør nettopp det. Det umodne menneske er bare opptatt av seg selv, men kan ikke elske seg selv. Deres begreper om å elske en annen vil si å bruke en annen for å tilfredsstille sine egne fysiske og/eller psykologiske behov.

Vi kan altså si at kjærlighetens hemmelighet er å kunne elske seg selv.

Det modne menneskes kjærlighet er å kunne gi uten å kreve noe tilbake. Det er også å kunne glede seg over samvær med andre. Kanskje noe å tenke på for de som insisterer på å være solitærhekser.

Forsiden