Hekseskolen

 

Det karmiske manuskript.

Det karmiske manuskript er et arbeidsskjema for sjelen på den lange reisen fra vilje mot den endelige forening med den Universelle Skaperkraft. Kjærlighetens kilde. Modergudinnen. I motsetning til en del andre religioner er det vår oppfatning at et liv ikke er nok for denne oppgaven, men at den må løses ved å leve mange liv. Når vi går over i Gaias aura og det øvre astralplan etter en fysisk tilværelse, blir livet vurdert og evaluert i samarbeid med åndevesener med en dypere innsikt i kjærlighetens vesen enn oss selv. Om oppgavene er blitt løst på en tilfredsstillende måte og har gitt den nødvendige erfaring for en stigning i spiralen blir vurdert. De gale veivalg må gjenopprettes og vil føre til nye oppgaver i det kommende liv. Det ideelle karmiske manuskript er et liv i nestekjærlighet og harmonisk samspill med medmennesker og naturen. Vår dragning mot ondskapen fører til at svært få kan gjennomleve et ideelt karmisk manuskript.

Det er altså en skisse over livet slik det bør leves for at sjelen skal bringes nærmere målet på sin reise fra vilje til kjærlighet, fra materie til ånd. Men det har ikke blitt gjort lett for oss. Hele tiden vil vi bli stilt overfor valg mellom kjærlighet og vilje. Så blir den videre kurs satt fra de valg vi treffer.

Det er ingen automatikk i at livet bringer oss nærmere Modergudinnen og den altomfattende kjærlighet. De valg vi tar kan like godt bringe oss nærmere mørkets fyrste. Guden i sitt mørke aspekt. Vilje uten kjærlighet.

Det foreligger nå en god del litteratur om regresjonshypnose. Om folk som gjennom hypnose har blitt ført tilbake til tidligere liv. Oftest som ledd i psykologisk behandling av traumer påført dem i tidligere inkarnasjoner. Også perioden mellom tidligere liv, oppholdet på astralplanet, kan dyktige regresjonshypnotisører lede sine pasienter tilbake til. Alle som har blitt ført tilbake til denne tilværelsen kan fortelle at ved utviklingen av det karmiske manuskript, er det kommende liv aldri fastlagt i detalj, men består av rekke valg. Vi er selv fullt og helt ansvarlige for de valg vi tar. Frihet fra fortidens lenker og de svarte spells som kan styre våre valg i feil retning, er derfor det første skritt på den åndelige vei.

Erkjennelse om det hele og fulle ansvar for eget liv, egne beslutninger og handlinger blir en følge av overbevisning om reinkarnasjon som en realitet.

Som nevnt i artikkelen ”Svarte spells” kan vi ikke bestandig stole på intuisjon og følelser ved viktige veivalg. Vi må derfor vurdere om valget fører oss mot kjærlighet eller mot det mørke triangel. Livet bør føre oss nærmere kjærlighetens kilde, men det er det altså ingen automatikk i at det gjør. Livet er en kontinuerlig balansegang mellom kjærlighet og vilje. Våre veivalg avgjør hvor vi havner til slutt.

Energien i en sjel i en oppadgående spiral domineres av glede, vennskap og kjærlighet.

Energien i en sjel i en nedadgående spiral domineres av egoisme, grådighet og maktbegjær.

Her må tillegges at åndelig bevissthet i seg selv ikke er noen garanti for en oppadgående spiral. Dersom åndelige øvelser, magi, meditasjoner og ritualer har til hensikt å gi makt over mennesker eller åndskrefter, vil de føre sjelen inn i en nedadgående spiral. Også for troende er det et spørsmål om veivalg.

Den erfaring som er gjort av regresjonsterapeuter viser at den følelsesmessige ladning vi har når vi dør også vil være den grunnleggende drivkraft i neste liv. Det gjelder da i størst mulig grad å gå ut av livet uten nag og bitterhet. Så er det et spørsmål om den behandling vi gir våre gamle og som svært ofte fører til at de forlater livet i bitterhet, fører til at sjeler som ellers var på vei mot lyset, går inn i en nedadgående spiral. Vi kan også trygt regne med at å lede sjeler mot det mørke triangel, ikke kommer på pluss-siden når vårt eget regnskap for livet skal gjøres opp.

Sjeler vi har vært i kontakt med i tidligere liv, som vi har åndelige bånd til, vil også påvirke oss i dette liv. Som de sjeler vi får åndelige bånd til i dette liv vil påvirke oss i neste liv.

Mange kjærlighetsforhold i livet kan føre til et noe komplisert kjærlighetsliv i neste inkarnasjon fordi kjærlighetsbånd virker over flere inkarnasjoner. (Liljen oppfatter kjærlighetspakten som evigvarende). Kjærlighetsforhold i form av dype vennskap bør vi prøve å få så mange som mulig av, men det kan nok være klokt å begrense de seksuelle forhold for ikke å lage komplikasjoner for seg selv i senere inkarnasjoner.

I den forbindelse bør vi også vurdere grundig hvem vi knytter oss til med følelsesmessige og åndelige bånd. Det er rimelig å anta at erklærte materialister helt uten åndelig bevissthet i hvert fall ikke er fremmende for vår sjels utvikling. Så hvorfor trekkes vi mot sirkelsjeler og nedadgående viljesjeler? De fleste parforhold er avhengighetsforhold og ikke kjærlighetsforhold. Vi søker i andre noe vi ikke finner i oss selv. Hvis åndelig bevisste mennesker gjorde jobben med å kjenne seg selv og bearbeide sine horisontale og vertikale ubalanser mellom Gudinnen og Guden, ville åndelig fellesskap styre partnervalget mer enn psykologiske behov.

Den glemsel vi får om tidligere tilværelser gjelder også det karmiske manuskript. Gjennom meditasjon og ved å lytte innover bør vi så tidlig som mulig forsøke å gjenfinne planen for våre liv. Hvis ikke må vi begynne å leve livet om igjen når planen endelig er funnet. Det er ikke uvanlig at vi kan bli 40-50 år før vi omsider finner ut hva vi burde brukt livet vårt til.

Årsaken til at det kan ta så lang tid er at vi aldri lytter til vår sjel. I barndommen påvirkes vi av foreldre. I ungdommen av venner, reklame og forelskelser, og som voksne av samfunnets karrierekrav. Vi får aldri tid til å fordype oss i oss selv for å finne hensikten med vårt liv. Vi har det så travelt med å leve opp til andres forventninger og høyrøstede krav at vi ikke hører vår sjels stillferdige hvisken.

En oppgave er lik i alle karmiske manuskript. Fri flyt av Gudinnens og Gudens energier både i det lyse og det mørke aspekt. Først da har vi reelle valg og holde oss til og har selv det fulle ansvar for valgene.

Et hjelpemiddel for å gjenfinne sitt karmiske manuskript er å foreta en objektiv vurdering av sin åndelige ladning. Så og si finne sin åndelige personlighet. Gudinnen og Guden virker på oss horisontalt med en veksling mellom feminine og maskuline verdier og vertikalt med spenningen mellom kjærlighet og det mørke triangel. Med fri tilgang til alle våre følelser, flyter energiene fritt og vi kan tilpasse dem etter de ytre forhold. Svarte spells kan låse oss i en av energiene slik at den blir dominerende. Den åndelige ladning har vi med oss fra tidligere inkarnasjoner, og den er med og bestemmer vårt livsløp. Ved å avdekke den har vi også funnet utgangspunktet for vår åndelige utfordring.

Alle åndelig bevisste mennesker vil før eller siden stille spørsmål om lidelsens mål og hensikt. Fysisk, mental eller åndelig smerte, vil alle stifte bekjentskap med. Det finnes ikke entydige svar på det. Vi kan se på lidelse som ondskapens lønn, men også dyr lider. Lidelse har mer med at det fysiske liv er i balanse mellom kjærlighet og vilje. Ondskapen er uunngåelig bundet til livet. For at vi selv skal leve må andre liv gå til grunne. Vi lever av å spise andre levende organismer. Men for mennesker har også lidelse med gale veivalg i tidligere liv å gjøre. Den kan være en prøve på om vi til tross for lidelsen likevel kan åpne hjertet for kjærlighet. Kan vi ikke det vil lidelsen følge oss over i neste inkarnasjon. ”Elsk din skjebne”, er en nyttig leveregel.

Vi har hørt at livet passerer revy i løpet av et øyeblikk for folk som er nær ved å dø. Det er en objektiv vurdering av livet på en måte sett utenfra. I evalueringsprosessen blir alle gale veivalg hvor vi har påført andre lidelse gjenopplevd fra offerets side. Som fortrengte traumatiske hendelser må gjenoppleves i en psykologisk behandling for at pasienten skal fri seg fra traumet, må all lidelse vi har påført andre bli gjenopplevd i kommende inkarnasjoner. Wiccas regel: Gjør hva du vil uten skade for andre, er også en ganske nyttig leveregel. En klar forståelse av det karmiske prinsipp om gjengjeldelse vil også fjerne alle tanker om hevn for lidelse påført oss av andre. Ondskapen får sin lønn uten vår inngripen.

Alle mennesker har sin egen vei til Modergudinnen. Vi vet ingen ting om andres karmiske manuskript, knapt nok noe om vårt eget. Vi har derfor ingen rett til å sette oss som moralske dommere over noen. Å aktivere Gudinnens og Gudens aspekt av omsorg og beskyttelse overfor andres lidelse, bør vi gjøre. Også for vår egen del. Men å sette oss som dommer over andres liv, gjør vi klokt i å la være.