Hekseskolen

 

 

Hvit magi – svart magi.

Som nevnt i artikkelen ”Spells” er det Kraften, også kalt psi-feltet eller det ktoniske sinn, vi henvender oss til når vi utfører åndsmagi. Kraften er i utgangspunktet nøytral. Det er vel temmelig bevisstløst å tro at det ikke finnes onde energier i Gaias aura. Som foroven, så forneden er et uttrykk som gjerne benyttes i magisk sammenheng. En måte å tolke det på er at det vi finner i den fysiske verden finner vi også i den åndelige verden. Mennesker styrt av ond energi finnes. Så kan vi også anta at det finnes onde energier i den åndelige verden. Det må alle som bedriver magi forholde seg til.

Liljen forutsetter at vi har en øvre og en nedre astralverden. Den øvre er kjærlighetens og lysets domene og den nedre er viljen og mørkets domene. Enda en teori på dette er at det er en tredje verden hvor sirkelsjelene samles. Det som gjerne blir kalt Sommerlandet. Et hvilested for de sjeler som har vertikal balanse mellom kjærlighet og vilje. Det sted de fleste sjeler hviler ut og samler krefter til en ny gjenfødelse. Den øvre og nedre astralverden er da forbeholdt de som er i en oppadgående eller nedadgående spiral. Hvorvidt dette er riktig eller ikke, er det ingen som kan bevise eller motbevise. Men det er noe åndelig bevisste mennesker bør ta stilling til og innrette sitt liv etter.

I hvert fall bør alle som begir seg inn i åndsmagien ta stilling til disse spørsmålene. Før et magisk rituale settes i gang må vi synkronisere våre vibrasjoner med de energier vi ønsker kontakt med. Enten viljeenergi eller kjærlighetsenergi. Det er bestandig Eros eller en av hans aspekter vi henvender oss til. Den kraft som trekker mot en forening av visjon og virkelighet. Den lyse Eros trekker mot kjærlighet, den mørke Eros trekker mot egoisme, grådighet og maktbegjær. Magi virker sterkere når den utføres av en gruppe. I hvit magi blir kjærlighetskraften sterkere når mange fokuserer på kjærlighet. Det er å anta at inderligheten av fokus bestemmer i hvilken grad vekselvirkningen med Eros skjer. I svart magi brukes også andre hjelpemidler for å styrke kontakten med den mørke Eros. Ved å ofre dyr eller mennesker vil offerets frykt og smerte tiltrekke mørkets oppmerksomhet. Alle negative følelser vil tiltrekke mørket. Det er derfor det er så viktig å rydde opp i sitt indre miljø før man begir seg inn i åndsmagien.

Det er nok svært få som virkelig har noe ønske om å tiltrekke de mørke krefter. I så fall kan det være en fordel å tenke litt over de langsiktige konsekvenser. Så en uttalelse av en viljedyrker om at han heller ville være fri i helvete enn undersått i himmelen. Det kan umulig være de kristnes helvete vedkommende snakket om, men selv i den nedre astralverden er det vel høyst tvilsomt om det finnes noe som heter frihet. Den mørke Eros. Ødeleggeren. Han som river ned for at noe nytt skal vokse fram og har hele universet som sitt virkefelt lar neppe en viljedyrker få særlig frihet til å gjøre som han vil. Saken er vel den at viljedyrkere ikke tror på noen bevissthet etter døden. Det jeg har sett om resultatene av deres magi ligger på det materielle og mentale plan.  De ville nok være bedre tjent med å arkivere sine bøker om okkultismen og heller ta et kurs i NLP. Et lite spark til thelemitter med det samme jeg er i farta. ”Hver mann og kvinne er en stjerne”. Er det noe som virkelig er underlagt en vilje utenfor seg selv, så er det stjerner. De har sin plass i galaksen og har ingen mulighet til å påvirke sin skjebne. I motsetning til mennesker som har et valg mellom en lys eller en mørk skjebne.

Nok om viljedyrkere og svart magi. Flertallet av hekser praktiserer hvit magi. Et ønske om å skape en bedre verden er drivkraften. Vil igjen påpeke at bevissthetsmagien og det ubevisstes magi må synkroniseres før man gir seg inn i åndsmagien. Selv med de beste intensjoner vil åndsmagien tiltrekke mørke energier dersom negative energier bevirket av svarte spell ikke først blir avdekket og eliminert. Skal vi forandre verden må vi begynne med oss selv.