Hekseskolen

Lag din egen paganistgruppe.

Det er ingen ting i veien for å lage sine egne paganistiske grupperinger. Det blir gjort og er en svært god løsning. Det gjelder da å ha klart for seg hva som skal være hensikten med gruppen. Om det skal være en studiering eller en selvutviklingsgruppe med en felles målsetting for alle.

Det er enklest å begynne med en diskusjonsgruppe eller studiering for å diskutere en bok, paganisme generelt eller magiske verktøy som Tarot-kort ol. Etterhvert kan gruppen, om ønskelig, omdannes til en selvutviklingsgruppe hvor det legges inn åndelige og/eller mentale øvelser i fellesskap.

Gruppen organiseres som hvilken som helst annen forening med faste oppgaver for hvert medlem. Etterhvert som gruppens kunnskaper/evner nærmer seg en øvre grense, kan grunnlaget utvides ved å få eksterne foredragsholdere eller kursledere eller ved å delta på kurs eller paganistiske samlinger.

Hovedproblemet er at paganismen er så lite utbredt at det kan være vanskelig å finne trosfeller på egen alder i sitt nærmiljø. Jeg tror ungdom skal være svært forsiktige med å søke på nettet etter noen som vil være med å danne en gruppe. For voksne skulle det være greit nok.

Alle paganister har nær tilknytning til naturen. For ungdom kan det da være en løsning å melde seg inn i en naturvernforening. Der skulle det være en god mulighet for å treffe meningsfeller. Diskuter så paganisme på generelt grunnlag ved passende anledninger. Knytt så nærmere kontakt med dem som har samme oppfatning som deg selv.

En liten advarsel.

Da jeg laget Hekseskolen, var det rimelig å anta at den ville bli godt mottatt i det etablerte miljøet. Jeg vil heller si at det motsatte har skjedd, og det har gjort meg litt mistenksom.

Derfor har jeg laget en oversikt over metoder som benyttes i ensretting eller «hjernevask» for de av dere som vil gå inn i en etablert gruppe.

Det som kan være farlig ved alle former for grupperinger, politiske eller religiøse, er at de blir brukt av sterke personligheter for å fremme egne interesser. En gruppes formål må alltid være utviklende, og ikke utviklingshemmende, for medlemmene. De metoder som benyttes i ensretting er:

Sansesløving med fysiske, kjemiske eller mentale midler/metoder, kombinert med suggesjoner.
Gruppepress.
Mental isolasjon fra samfunnet. (Vi opplyste/innviede og alle toskene der ute).
Lederne kommuniserer med medlemmenes barneego ved å benytte ubegripelige forklaringer på sine standpunkt, eller ved å kreve respekt for de «opplyste» eller «innviede».

Nå tror jeg ikke at risikoen for å komme bort i slike grupperinger er særlig stor, men det skader ikke å være på vakt.

Vær obs på intern kommunikasjon.

En annen sak som kan være vel så skadelig for et nytt medlem er at gruppen innad benytter negativ kommunikasjon. En form for aggressiv "fleiping". All  kommunikasjon er et uttrykk for vårt selvbilde. Med et negativt selvbilde benytter vi negativ kommunikasjon og med et positivt selvbilde benytter vi positiv kommunikasjon. Faktisk kan vi endre vårt selvbilde i en positiv retning ved bevisst å benytte positiv kommunikasjon. Vi påvirkes også av hvordan andre mennesker forholder seg til oss. Dersom vi i utgangspunktet er fornøyd med oss selv og kommer inn i en gruppe som har lagt seg til en vane med å bruke negativ kommunikasjon, vil det påvirke oss i en negativ retning. Hold dere altså langt unna grupper som synes det er morsomt å slenge dritt til hverandre. Ta heller ikke opp diskusjoner om kommunikasjonsformen. Bare kom dere vekk.