Hekseskolen

Fluffy-bunny-wicca.

Wiccanere anklages for å skape seg en rosenrød verden, fjernt fra naturens harde og nådeløse virkelighet. Også innen egne rekker har det blitt reist sterke motforestillinger mot det kjærlighetsbudskap som ligger i: ”Det du sender ut, vender trefold tilbake”, et annet uttrykk for de kristnes: ”Som du sår skal du høste”, og det etisk/moralske budskap i: ”Gjør hva du vil uten skade for andre”. Til det er å si at kattens lek med musen er grusom og unødvendig sett med våre øyne, og et uttrykk for naturens nådeløshet. Men i motsetning til katten har vi mennesker et valg. Vi skaper vår egen virkelighet gjennom våre veivalg. Et valg mellom kjærlighet og vilje, Gudinnen og Guden i deres lyse og mørke aspekter. Vi har kraften i oss til uendelig kjærlighet, men også til bunnløs ondskap. Om vi tror på reinkarnasjon, karma eller i det hele tatt på at mennesket har en evig sjel er likegyldig i denne sammenheng. Valget mellom hvilke av våre indre krefter vi skal la oss styre av har like mye med livet og vår livskvalitet å gjøre som med et liv etter døden eller kommende liv.

Å forstå ondskapens vesen og erkjenne de mørke krefter i oss selv er en oppgave for alle åndelig bevisste mennesker. Når vi har forstått de mørke aspekter av Gudinnens og Gudens krefter, har vi en mulighet til å styre energiene i en mest mulig positiv eller minst mulig skadelig retning. Men vi skal ikke innbille oss at vi noen gang kan fri oss helt fra dragningen mot ondskapens triangel: Egoisme, grådighet og maktbegjær. I kampen mot disse kreftene i oss selv, er det lett å gå til motsatt ytterlighet: Egoisme erstattes med selvutslettelse, grådighet erstattes med selvpålagt fattigdom og maktbegjær erstattes med underkastelse. Om ondskapen er utadrettet eller innadrettet er den like destruktiv for den åndelige utvikling. Balanse er stikkordet. Horisontal og vertikal harmoni mellom Gudinnen og Guden.

Vi kan gjerne filosofere over naturens nådeløshet og verdens urettferdighet. Så kan vi erkjenne de destruktive krefter i oss selv. Dernest kan vi ta et valg: Gudinnens og Gudens mørke aspekt, egoisme, grådighet og maktbegjær, eller deres lyse aspekt: Glede, vennskap og kjærlighet. Også et valg mellom aggresjon, hat og hevn eller kjærlighet, toleranse og tilgivelse. Poenget er å forstå at vi har et valg. Vi er de eneste av jordens skapninger som har en slik valgmulighet. Et nyttig faktum å notere seg for alle som erkjenner i alle fall muligheten av en åndelig dimensjon i tilværelsen utenfor våre fem sanser.

Også i vårt land er det tendenser til å forkaste de myke verdier og framelske en hard og kald materialisme. Bare når vi innser at vi skaper vår egen virkelighet, har vi en mulighet til å forstå essensen i et åndelig liv. Det er et spørsmål om hva åndelighet er. Vanligvis er det en foredling av sjelen på en eller annen måte. Hvis vi velger å dykke ned i Gudinnens og Gudens mørke aspekter, vel så er det vårt valg. Det er et ganske viktig valg å ta: Skal jeg dyrke mine positive egenskaper eller skal jeg dyrke mine negative egenskaper. Hvis vi ikke selv tar det valget, så kommer andre til å ta det for oss. Er det kjærlighet og toleranse som skal være de styrende krefter i ditt liv eller skal det være aggresjon, hat og ønske om hevn som skal være de følelser du har best tilgang til. Vi gjør klokt i å erkjenne de mørke sider i oss selv, men det er ikke nødvendig å dyrke dem.

Vi må heller ikke la våre mørke sider bli fortrengt slik at de forkludrer våre liv via ubevisste prosesser. De må settes inn i en ramme og et mønster slik at de blir et hjelpemiddel på den besværlige veien opp og fram mot lyset. Modergudinnens altomfattende kjærlighet

Hvis vi går ut i verden med den oppfatning at det er egoisme, grådighet og maktbegjær som er den styrende kraft i mennesker vi møter, så vil vi finne ut at vi har rett. Går vi ut i verden med tro på det gode i mennesket og en oppfatning om at vår dypeste lengsel er glede, vennskap og kjærlighet, vil vi erfare at også det er riktig.  Ikke slik og forstå at vi skal møte verden og medmennesker med grenseløs naivitet. Men vi vil finne at med å tro på det gode i alle mennesker vi møter til det motsatte er bevist, vil vi nok i ettertid, når status for våre liv gjøres opp, finne at de gangene vi ble skuffet og sveket er atskillig færre enn de ganger vår tiltro var berettiget.

Så til deg som har valgt paganismen som din vei. La deg ikke påvirke av de hatefulle kynikere. De ensomme, forvirrede sjeler som i glatt veltalenhet har funnet sitt panser mot en verden de frykter. Velformulert og tilsynelatende logisk gir de uttrykk for sin frykt, sitt hat og sin intoleranse. Vend deg til Gudinnen i Hennes lyse aspekt. Dyrk gleden, dyrk vennskapet og dyrk kjærligheten.  Kanskje føler du at Gudinnen fjerner din oppmerksomhet fra den ondskap og lidelse som er i verden. Lar du Henne fylle deg med kjærlighet har du den ballast du trenger for å møte de mørke sider ved tilværelsen.

Dersom du føler skam ved å dyrke livets lyse sider og strebe etter lykke, kan du meditere over denne gamle sannhet:

Bare et lykkelig menneske er et godt menneske.

 

 

I