Tilbake.

SJEKKLISTE FOR brev 1 -5.

Når du kan svare ja på samtlige av følgende spørsmål, kan du gå videre. JA  

NEI

HAR DU INNSETT AT DET ER DU SELV SOM HAR ANSVARET FOR DITT LIV?    
HAR DU FÅTT BEDRE KONTROLL OVER DINE NEGATIVE TANKER OG IMPULSER?    
HAR DU INNSETT AT DU IKKE BEHØVER Å LA DEG STYRE AV ANDRES MENINGER OG FORVENTNINGER?    
HAR DU SLUTTET Å GI DEG SELV NEGATIV KRITIKK?    
ROSER DU DEG SELV HVER GANG DU HAR ET PÅSKUDD TIL DET?    
GIR DU DEG SELV EN GAVE HVER GANG DU HAR GJORT NOE DU ER FORNØYD MED?    
DEFINERER DU DEG SELV SOM EN VINNERTYPE?    
VET DU HVORDAN DU SKAL BYGGE OPP ET SOSIALT NETTVERK?    
ER DU BLITT MER HØFLIG?    
ROSER DU DINE VENNER OG DEM DU OMGÅS SÅ OFTE DU KAN?    
HAR DU INNSETT AT I EN SAMTALE ER DET LIKE VIKTIG Å KUNNE LYTTE SOM Å KUNNE PRATE?    
HAR DU STILT DEG SELV SPØRSMÅLET: HVORFOR SKULLE FOLK VELGE DEG SOM VENN?    
HAR DU FUNNET SVARET, OG ARBEIDER DU MED DET?    
ER DU BLITT MER OPPMERKSOM PÅ DE PERSONLIGE SONER?    
HAR DU FUNNET AT AVSPENNINGSTEKNIKKEN GIR DEG EN INDRE RO I DET DAGLIGE LIV?    
HAR DU INNSETT AT DU HAR HODET FULLT AV FIKSE IDEER SOM HINDRER DEG I Å UTNYTTE DITT FULLE POTENSIAL?    
HAR DU BEGYNT ARBEIDET MED Å KVITTE DEG MED DEM?    
HAR DU NÅ EN KLAR FORMENING OM HVA DU VIL MED LIVET DITT?