Arbeidsskjema.

Lag et slikt skjema for samtlige av dine hovedmål og sett dem inn i egen arbeidsbok.

Sett opp en skala for i hvilken grad målet er nådd for hvert hovedmål. Befinner du deg på startstreken, er du kommet godt i gang med løpet eller er det like før du bryter målsnoren. Merk av hvor du befinner deg og oppdater jevnlig, f.eks. en gang pr. måned.

Hovedmål:
 
Start.                                                                                                                                                                          Mål.
                                                 

 

Hvorfor vil jeg nå dette målet?:
 
 
 
 

 

På hvilken måte må jeg forandre meg for at målet skal nås?:
 
 
 
 

 

Vil jeg forandres?:

 

Hvilke fryktreaksjoner har jeg i forhold til målet?
 
 
 
 

 

Er jeg villig til å gjøre det nødvendige arbeid?:

 

Er målet et uttrykk for mine ønsker og behov, eller er det noe andre forventer av meg?:
 
 

Tror jeg at målet kan nås?: (Lag logisk analyse).

Hva er mine sterke sider i forhold til målet?
 
 
 
 
 

 

Hva er mine svake sider i forhold til målet?
 
 
 
 
 

 

Hvilke positive konsekvenser har det for meg å nå målet?
 
 
 
 
 

 

Hvilke negative konsekvenser har det for meg å nå målet?
 
 
 
 
 

 

Hvilke kunnskaper må jeg ha for å nå målet:
 
 
 
 
 

 

Hvilke ferdigheter må jeg ha for å nå målet:
 
 
 
 
 

 

Affirmasjoner:
 
 
 
 
 

 

Hvilke svarte spell må fjernes:
 
 
 
 
 

 

Er det noe ved min oppførsel som må endres:
 
 
 
 
 

 

Er det noe ved min kommunikasjon som må endres:
 
 
 
 
 

 

På hvilke områder er det mest hensiktsmessig å få hjelp av andre til å nå målet?
 
 
 
 
 

 

Hvem kan hjelpe meg å nå målet?
 
 
 
 
 

 

Delmål:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arbeidsoppgaver.

Tidsfrist Utført
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Sett opp tidsfrist og dato for ferdigstillelse også for hovedmål og delmål når det lar seg gjøre.