Oppnådde mål.

Skriv ned alle oppnådde mål du har lagt litt arbeid i å nå. Gå tilbake i tid så langt du kan huske. På den måten ser du at det er mulig å nå mål. Skriv opp alle nye mål du når.