Øvelse i å sprenge grenser for egne tankemønstre.

Bruk tid på øvelsen og vend tilbake til den med jevne mellomrom.

Hvordan hadde du levet hvis du var økonomisk uavhengig?:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan hadde du levet hvis du slapp å ta hensyn til egne følelser?:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis en god fe lovte å oppfylle dine ønsker, hva ville du da ha ønsket deg?:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenhold svarene med oppgaven i brev 5: ”Skriv ned din definisjon av et fullverdig liv”. Får du noen nye ideer?