Tilbake.

Dette er den viktigste oppgaven i kursheftet. Ta deg god tid med den.

Skriv ned din definisjon av et fullverdig liv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lykke til på reisen mot et fullverdig liv.