Hva er et Vennskap

Et vennskap er å akseptere alle mennesker slik de er og forstå at det er alltid grunner til at vi blir som vi blir. Et vennskap må også være bygget på tillit til hverandre. Man bør dyrke gleden , fellesskapet og samhørigheten mellom hverandre , og det bør  komme i fra hjertet og ikke i fra hodet. Vi trenger alle noen der som vi kan stole på og føle at vi kan snakke med og få lov til å være den vi er. Det blir jo feil å ha et hyklervennskap der man bare er ute etter å få dekket sitt eget behov , og man skal jo berike hverandre gjensidig. Vi ma ha evnen og viljen til å innkludere andre og det bør være bygget på de positive sider til hverandre.
Ros ti ganger før du kritiserer en gang . Tålmodighet med andre mennesker er også en viktig del .
Vi skyver bare andre unna oss når vi fokuserer på kritikk og henger oss opp i negative ting . Du skaper heller ingen tillit hvis du henger deg opp i å kritisere andre . Styrk også tilliten til deg selv for negativ kommunikasjon er et speilbilde på våre egne følelser . For å styrke sin egen tillit kan det være greit å gå gjennom sin egen barndom for å utrede om det ligger noen negative følelser eller  frykt for noe . Selv om negative følelser blir avvist av voksenegoet vil energiene fremdeles ligge der og murre . Negative følelser er det viktig å rydde opp i for å kunne elske seg selv og for å få en bedre type kommunikasjon til andre mennesker . Vennskapet er den høyeste form for kjærlighet. Egentlig så burde det være agape eller ubetinget kjærlighet , men det kan vi bare ha til noen få mennesker . Og det er ikke realistisk i mellom-menneskelige forhold . Da er det betinget kjærlighet som gjelder . Ubetinget kjærlighet finner vi i en mors kjærlighet til sitt nyfødte barn og i den innledende fase i en forelskelse . Ubetinget kjærlighet kan vi bare ha til noen få mennesker . Den betingede kjærligheten er at min vilje er like viktig som din vilje . I tilegg må vi ha kontroll på de 4 energier . Omsorg og beskyttelse i det lyse aspektet og slavinnen og herskeren i det mørke aspektet . Vi skal møte andre i det lyse aspektet der det er omsorg og beskyttelse men det er like viktig å ha omsorg og beskyttelse til seg selv . Ellers kan vi havne i slavinnens eller herskeren sine klør . Vi må også passe på at ikke slavinnen og herskeren dukker opp i oss selv . Både slavinnen (undertrykte ) og herskere driver å manipulerer andre . Vi må også ha ferdigheter til å ta kontekt med en positiv kommunikasjon . Vi bør fokusere mest på det positive . I et vennskap skal kommunikasjonen gå på positive ord , handlinger og kroppsspråk . Det dreier seg om en kommunikasjon med omsorg og meningsutvekslinger , og å fortelle om begivenheter som er av interesse for dine venner . I ei gruppe vil det starte som et interessefellesskap og etterhvert vil det gå over til et mer følelsesmessig område .

Å danne et coven eller en studiering
Jeg kan sette opp en liten tillitserklæring for de som ønsker å få dannet en gruppe , men som sagt er dette noe vi kan lage selv og i samarbeid med de andre vi skal jobbe med , men noen gode råd er det jo alltids greit å få med seg.

           
          


Vennskap

Mitt vennskap i dette coven skal være å akseptere alle mennesker slik de er og det skal være bygget på tillit til hverandre.
I vennskapet vårt skal vi dyrke fellesskapet , gleden og samhørigheten.
Vi skal ha lov til å være oss selv og ha respekt for at alle andre også får denne mulighet.
Mitt vennskap skal ikke være bygget på en falsk vei der jeg bare er ute etter å få dekket mine egne behov.
Jeg skal jobbe etter de erfaringer jeg har og hjelpe de andre så godt jeg kan.
Min vilje skal brukes til å skape et godt fellesskap og min drivkraft skal være kjærligheten sin vei.
For meg skal det være Gudinnen og Guden i det lyse aspektet jeg skal bygge mitt vennskap på.
Og jeg skal ha taushetsplikt over å si noe nedsettende om de andre.
For dette coven skal bygges på tillit til hverandre , for vi alle har kjærlighetens essens i oss og skal aldri stille oss som noen dommere over hverandre.
Min vei er en livsvei, en vei å tilbe det Guddommelige på.
En vei å være på , der jeg søker kjærlighetens essens i oss mennesker og ingen vei for dem som søker makt over andre.
For min vei er kjærligheten sin vei og mitt vennskap er hellig.

 

 

1