Svarte spells
De svarte spells er en negativ tanke eller en negativ affirmasjon som vi har trukket om oss selv. Disse tankene vil  om vi ikke er klar over dem føre oss mot en skjev utvikling i livet. Hvis vi ikke får dekket den grunnleggende utvikling i barndommen blir de udekkede behovene som en følelsesmessig skade på vår indre sjel og skaper en skjev utvikling. Den indre drivkraft i oss alle burde være kjærlighet , selvrealisering , sosial anseelse , trygghet , fysiologiske behov og samhørighet til hverandre. Hvis vi ikke retter opp i disse negative affirmasjonene vil våre handlinger på vår virkelige vei bare bli en feil kurs på livsseilasen i livet . De negative tankene vi trekker om oss selv kan lage mange skader på sjelen som :
Selvpålagt isolasjon og tilbaketrekning fra oss selv.
Negativ tenkning , passivitet og taperfølelse.
Mistillit til omgivelsene.
Vi unngår å gi utrykk for egen mening.
Unnlater å gjøre nødvendig arbeid.
Og vi kan ha en følelse av å fortjene å mislykkes i alt.
Fysisk , mental og åndelig forfall.
Vi unngår å gjøre det beste ut av situasjoner.
Bevisst oppførsel for å skape et negativt bilde av oss selv i egne og andres øyne.
Lar være å gi uttrykk for egne følelser og underkaster seg andres vilje.
Nekter seg selv å ta for seg av livets goder.
Å tape i alle sammenhenger , psykosomatisk sykdom og å koble positive følelser til skam.
Man føler seg rett og slett ikke inkludert på alle områder i livet , og det som skulle ha vært den riktige utvikling i livet går i en feil retning og blir styrt av de svarte spell. Det er også de svarte spell som er det sårede indre barnet vårt.

For å få gjenopprettet disse skadene på vår sjel må vi ha en dialog med vårt indre barn eller oss selv for å finne ut hvor skaden oppsto. Vi må med bevisste handlinger jobbe for å få rettet opp i de negative tankene vi har trukket om oss selv. Det er også selve behovet for straff som må elimineres ved å gi oss selv omsorg og kjærlighet , finne ut hvordan de oppsto og bygge opp tryggheten i oss på nytt. Når man skal jobbe med magien er det viktig å forstå at den negative tankegangen vi har trukket om oss selv ligger i vår underbevissthet og overstyrer de bevisste tankene / ordene  vi har satt oss. Det er derfor viktig at vi gjør et arbeid først med å rette opp i den negative tankegangen , ellers vil vi ikke oppnå det vi ønsker med magien vår.
Dette er det lett å se hvis vi benytter et Ouijabrett , det er det vi sender ut som vi tiltrekker oss.Vampyrer og Herskere
Manipulering.
Det åndelige tyngdepunkt i oss har enten en lys  eller en mørk sjebne. I det lyse tyngdepunktet er det kjærligheten som skal være den styrende energi. Kjærlighet til oss selv ,  mennesker og skaperverket. Det er kjærlighet, vennskap og glede som skal være den styrende drivkraften, og der finner vi Gudinnen og Guden i sitt lyse aspekt. I Gudinnen og Gudens mørke aspekt er det de svarte spell som driver oss. De svarte spell er destruktive hvis de er ladet med frykt og skam fordi de gir oss en negativ tankegang om oss selv. Og skam er en følelse av å være adskilt fra skaperverket, altså fra kjærligheten. Skam , skyldfølelse og lav selvtilitt som er blitt dannet av de svarte spell gjør at herskertyper  og vilje mennesker får dekket sine behov hos oss. De forsterker vår skyldfølelse og lave selvtilitt ved å få frem disse følelsene , for så å få gjennom sin egen vilje på det de måtte ønske seg. Disse herskertypene kan vi godt kalle energi vampyrer. De suger ikke blod , men de suger ut viljen vår. For å forstå hvordan vilje mennesker kan få slik makt over oss må vi forstå Gudinnen ( det feminine ) og Guden ( det maskuline ) i sitt lyse og mørke aspekt. Gudinnen i sitt lyse aspekt styrer behovet for å gi omsorg og Guden for å gi beskyttelse. Gudinnen i det mørke aspekt styrer behovet for å underkaste seg , henne kaller vi slavinnen.  Og Guden i sitt mørke aspekt styrer  behovet for å herske ( vilje ). Gudinnen styres av kjærlighet og Guden styres av vilje. Vi har alle disse energiene i oss , men det er de i det lyse aspektet " omsorg og trygghet " som vi burde bruke mot hverandre. Det er når vi skal oppdra barn at vi må ta frem slavinnen og ha muligheten til å herske når det er nødvendig , og når omgivelsene tilsier at  vi må gjøre det, og ellers kan vi bruke dem  ute i naturen.

En vampyr er en mester i å forstå hvor vi har vårt åndelige tyngdepunkt, og han vil benytte den følelsesmessige manipuleringsmetode som er mest hensiktsmessig for å få offeret til å underkaste seg hans vilje. Han søker etter personer som har sitt åndelige tyngdepunkt i slavinnen sine energier i det mørke aspektet, for han er herskeren i det mørke aspektet. Vi tiltrekkes av de som har det åndelige tyngdepunkt som oss selv. Hvis vi føler at noen manipulerer våre følelser bør vi finne ut om de er til skade for vår utvikling og vilje . Vi skal alle ha balanse mellom kjærlighet og vilje  og vi skal alle bruke det på hverandre gjensidig. De som har for mye kjærlighet i seg og for lite vilje er herskernes yndlinger. Og personer med mye kjærlighet og lite vilje blir like skakkjørte som de med mye vilje og lite kjærlighet.
Herskeren er slik at han spiller rollen som den snille og omtenksomme og fester sitt grep ved at han inngir trygghet hos offeret . Hans vilje leder mot egoisme , grådighet og maktbegjær i det mørke aspekt , mens offeret ledes av underkastelse i det mørke aspektet .
1