Magien

 

Når vi skal begynne med magi er det viktig at vi rydder opp i vårt indre følelsesliv først . Det hjelper lite å sende ut en tanke om å oppnå noe hvis underbevisstheten din sier at du ikke fortjener det . Vår underbevissthet  vil overstyrer  de tankene  vi har  , så derfor er det viktig å få ryddet opp der . Vi må få ryddet vekk de negative følelsene for i det hele tatt at magien skal gå vår vei . Vi må sende ut de følelsene  vi vil oppnå med magien for at magien skal ha noen virkning . Dette vil vi ikke klare hvis de negative tankene ligger der og overstyrer det vi ønsker å oppnå . Dette er også en del av en kjenn deg selv prosess der vi må kunne rydde opp i de negative tankene . Den følelse av å kunne elske seg selv , og tilgi seg selv må til for at magien skal gå i vår favør, slik at vi oppnår det vi ønsker . Vi må fri oss fra følelsesmessige blokkeringer og mentale sperrer fra barndom og oppvekst . Vi vil jo at det skal komme noe positivt ut av det vi ønsker å oppnå , enten for oss selv  , omgivelsene våre eller andre mennesker . Da må vi kjenne oss  selv på alle plan  , slik at vi vet når  blokkeringene stopper opp for ønskene våre .

Bevissthetsmagien :
Det første vi må lære oss er å få kontroll over våre tanker og følelser . Tanker og visualisering  er helt risikofritt å bruke . Vi bruker våre tanker , følelser og ord for å starte magien Vi kaller det bevissthetsmagi .

Det ubevisstes magi :
Der åpner vi en to-veis kanal til vår underbevissthet for å få kontroll over våre følelser og for å få tilgang til våre ressurser i underbevisstheten . Vi åpner også vår bevissthet til den kollektive underbevissthet . Her er det viktig å forstå at vår underbevissthet kan være både venn og fiende og vi kan få ubehagelige møter med vår mørke side av vår personlighet . Det er spellets følelsesmessige ladning  som bestemmer hvilket aspekt av Gaia vi henvender oss til . Er spellet ladet med kjærlighet er det astralverdenens øvre nivå vi henvender oss til , men er spellet ladet med egoisme , grådighet og maktbegjær er det astralverdenens nedre nivå vi henvender oss til . Vi får tilbake det samme som vi sender ut i følelser og selv om vi gjør så godt vi kan er det slik at de negative affirmasjonene /svarte spell som ligger i vår underbevissthet  har større kraft enn tankene våre og forhindrer at spellet får den virkning det skulle ha . Magien slår tilbake på oss selv og det vi sender ut kommer tilbake . Hvis vi rydder opp i våre negative tanker vi har satt om oss selv vil magien gå vår vei . Det er vårt indre miljø som bestemmer hva som sendes ut og ikke den verbale formuleringen i bevissthetsmagien . Et spell som ikke er ladet med følelser har ingen effekt .

Det ubevisstes magi er nøkkelen til å oppfylle alle våre ønsker , og alt annet arbeid er bortkastet hvis vi ikke har kontroll over de svarte spella som styrer i vår underbevissthet . Vi må også
tro
at det finnes krefter utenfor oss selv og at vi kan komunisere med disse kreftene og ha tillit til dem . Det er også viktig at vi har tilgang til hele vårt følelsesspekter . Det er også det ubevisstes magi som styrer våre liv . Det er våre vibrasjoner skapt av våre ubevisste prosesser vi sender ut til våre omgivelser . Å få kontroll over disse vil gjøre at vi får maksimal effekt ut av magien vår , for det vi sender ut kommer tilbake .

Åndsmagien :
Åndsmagi er å fokusere energi mot krefter utenfor oss selv for at de skal hjelpe oss til å nå våre mål . For å få best mulig utbytte av åndsmagien må både bevissthetsmagi og det ubevisstes magi brukes for å få best mulig effekt . Vi bør også ha tilgang til de høyere bevissthetsnivåer . Det kan også være krystaller og lignende vi synkroniserer vår energi mot . For å få best mulig resultat må vi vite hva vi vil og bevisstgjøre målet med verbal bearbeiding og visualisering . Det neste skrittet er å legge merke til om det er noen negative følelser som dukker opp og å sette ord på disse følelsene . De negative følelsene er de svarte spell som vi må få under kontroll og vi kan godt kalle det for en indre motstand vi har i oss . Vi må få endret denne motstanden for å få fullført jobben vår . Når den jobben er gjort kan vi avslutte med et rituale som aktiviserer åndsmagien og vår bevissthetstilstand mot de krefter vi vil ha kontakt med . Her er det også vår indre tilstand som avgjør hvilke krefter vi får kontakt med .

Magien i seg selv er hverken svart eller hvit . Den er nøytral . Det er magiens hensikt som avgjør om den er svart eller hvit . Den hensikt er det våre indre følelser som bestemmer . Men husk at det du sender ut kommer alltid tilbake til deg selv. Dette gjelder også i livet vårt og er det ting du ikke liker der så har du en jobb å gjøre i forhold til de svarte spells. Skal vi nå den lyse veien må vi ha kjærlighet til oss sev og rydde opp i den negative tankegangen vi har trukket om oss selv. For alt som har med egoisme , grådighet og maktbegjær har med udekkede behov og gjøre. Da har vi ikke fått den kjærlighet til oss selv som vi trenger. For den skjebne eller karma vi måtte ha er det mulig å gjøre noe med. Ellers har den ikke vært der .

Tankene  og følelsene sammen med visualiseringen er magikerens viktigste verktøy .
Vi må åpne en to-veis-kanal til egen underbevissthet for å få kontroll over følelser og for å få tilgang til de ressurser som ligger i underbevisstheten .
Vi må også åpne en to-veis-kanal til den kollektive ubevissthet for å få tilgang til menneskehetens samlede erfaringer .
Også en to-veis- kanal til gudenes verden kan vi åpne for .
Bevissthetsmagien er nok risikofri men å få en tilnærming til sin underbevissthet kan gi ubehagelige opplevelser . Og det er frykten vi først og fremst må bli kvitt .