Hvordan få kontakt med den spirituelle verden

 

Min personlige erfaring er at man skal være forsiktig med å dømme andre og heller lære å se noe godt i alle. Noen er desverre født inn i en annen verden med krig , fattigdom og lite kjærlighet ,og vi er alle blir formet av omgivelsene våre. Det er en fin tankegang å forstå dette når vi skal undersøke nye dimensjoner og det åndelige.Vi bør møte det åndelige med kjærlighet og forståelse om at det er noe godt i oss alle. Den enkleste måten å få kontakt med det åndelige på er å bare spørre om hjelp i tankene eller på det mentale planet og lytte etter svar med intuisjonen din. Du kan også gjøre dette om kvelden før du skal legge deg og kanskje dukker det opp en følelse , bilde , tanke eller at du synes du hører noe og som kan være til hjelp. Du kan også spørre om de kan komme til deg på et bestemt tidspunkt slik at du kan finne deg en rolig plass til den tiden de skal komme til deg , sette deg ned der og kjenne etter om det er noe du kan føle . Det er også viktig at man stiller et spørsmål som man vil ha hjelp til ,  når du avtaler klokkeslettet , slik at det bare er svaret du venter på det kommende tidspunkt. Husk at det er de som kommer til deg og ikke omvendt . Man kan spørre om råd og veiledning , men du får ikke svar hvis du begynner å stille spørsmål om andre eller blir nysjerrig ang. andre. Husk det er de gode energier du skal ha kontakt med  og de som virkelig vil hjelper deg. Det beste er å ha en god intensjon med det du vil ha svar på. Er det noen andre en ønsker å hjelpe så skal de vite om det og de skal selv ønske det.

For å få en god kontakt kan du åpne chakrapunktene dine og forestille deg et hvitt lys på toppen av hodet ditt. Du kan også telle deg ned i fra 10 - 1 og si at ved tallet ett , er jeg på alfanivået mitt. Alfanivået er en hjernefrekvens som har  7 - 14 svigninger pr.sekund og det er der vi oppnår den åndelige kontakten . Og det er en avslappet tilstand som vi oppnår etter å ha trenet på den en stund . Det finnes   teknikker som man kan lære seg for å oppnå dette nivået. Husk at når du åpner chakrapunktene dine , så lukk dem når du er ferdig. Det er slik at man da også kan ta inn andre energier i ettertid , hvis du ikke avslutter helt og lukker chakrapunktene. Og teller du deg ned på noen måte , så husk og telle deg tilbake slik at du teller deg ut av situasjonen. Tell da fra 1 - 10 og si at ved tallet ti er jeg helt lys våken og er ved den daglige bevisstheten og føler meg helt fin. 
PSYKOMETRI SOM ET HJELPEMIDDEL.
Det er den høyre hjernehalvdel vi oppnår kontakt med , og ved å holde en gjenstand i den venstre handa , kan du få informasjon om hvem denne gjenstanden kan ha tilhørt. Høyre hjernehalvdel styrer den venstre hånd og venstre hjernehalvdel styrer den høyre hånden , men det går fint og bruke begge hendene. Det er viktig at du slipper tanken for en stund for å føle om det er noe som kommer til deg i tankene eller følelsene. Dette har ikke noe med ånder og gjøre , men du kommer inn på personen`s aura. Det er også en fin måte å trene intuisjonen på , fordi du lærer å tolke og å sette ord på det som måtte komme opp av følelser. Smykker og armbåndsur er fine til å praktisere dette på.  Hvis du jobber med dette på et bilde , så er det ikke personens aura du kontakter , men du søker deg inn på en høyere intelligens , guider eller selve personens energier .
De jeg forholder meg til her er de som er kommet dit de skal være og de som enda er jordbundet..
De som har kommet inn i lyset og de som ikke har kommet dit enda.
Når man prøver å oppnå kontakt med en høyere intelligens , så skal du ta den følelsen eller svaret som kommer først til deg. Det er som regel det som er det mest riktige. Våres tanker vil også komme inn å forstyrre , så ta det som først kommer til deg. Det er også noe annet som er viktig. Hvis du oppnår kontakt så skal de formidle hvem de er slik at du kan kjenne dem igjen i en senere anledning. Og de skal ha et budskap til deg.

1. Du bør ha et spørsmål eller et ønske før du tar kontakt.

2. Du kan sette et klokkeslett for når de skal komme.

3. Sett det på en behagelig plass eller legg deg ned hvis du ønsker det ,og du kan også  ha øynene lukket . Det gjør at du blir mindre forstyrret.

4. Husk at det er de som kommer til deg , så hold deg til avtalen slik at du ikke roter det til.1