Liljens Vei   

  

    Elevsidene     Hovedside Hekseskolen      Mental trening     Bente`s Sider     

Liljen er i utgangspunktet åndelig nøytral, men blir farget av lærer eller prestinnes åndelige ståsted. Liljens målsetting på det personlige plan er frihet fra fortidens lenker. I åndelig språk vil det si å forene kropp og sjel til en helhet eller i paganistisk språk å skape balanse mellom Gudinnen og Guden, kjærlighet og vilje. I psykologisk språk å integrere det indre barn i den voksne personlighet slik at ikke fortidens utviklingsmessige skader og udekkede behov styrer voksenlivet. Eller som Freud formulerte det: Å gi mennesket evne til kjærlighet og arbeid.

 

Liljen som system er nyttig for alle uansett om den brukes som grunnlag for en åndelig vei eller bare som en kjenn-deg-selv-prosess. Som jeg skriver på min egen side så var årsaken til at jeg startet Hekseskolen som en ”Liljen light” i år 2000 at unge mennesker holdt på med åndelige øvelser de burde holde seg langt unna. Energiene på astralplanet bør ikke lefles med før full kontroll på hvordan disse energiene virker i en selv er på plass. Dette er formulert i en av Liljens læresetninger slik: Rydd opp i din fortid før du begir deg inn i åndsmagien.

 

Liljens progresjon er slik:

Kjenn deg selv. Elsk deg selv. Glem deg selv.

Elsk et annet menneske.

La kjærligheten bli altomfattende.

Bli ett med alt.

 

Følgende er pensum både for de som vil bli opptatt i Liljen eller for de som bare vil ha et verktøy for å rydde opp i sin fortid:

1. Å finne din personlighetstype med Enneagrammet. Anbefalt lærebok er ”The Wisdom of the Enneagram” av Don Richard  Riso og Russ Hudson. Dansk utgave ”Enneagrammets visdom”

 

2. Å forstå de fire energier, de konstruktive og destruktive aspekter av feminin og maskulin energi, og hvordan de virker i oss alle. Utgangspunktet er artikkelen om de fire energier som ligger på Elevsiden.

 

3. Å fri seg fra demonene frykt, skam og sinne og erstatte dem med englene trygghet, frihet og fred. Her benyttes i hovedsak de øvelser som blir anbefalt i boken ”Som å komme hjem” av John Bradshaw ettersom jeg har egen erfaring for at de er mer effektive enn de jeg i sin tid lærte.

 

Når det pensumet er gjennomgått kan de som vil, søke om opptak i Liljen. I det ligger en videreføring av det arbeid som gjøres i det grunnleggende pensum, men blir et mer strukturert og målrettet arbeid på forskjellige områder for å skape balanse mellom kjærlighet og vilje og å finne sin plass og oppgave i skaperverket.

 

Mange av de som søker seg til Hekseskolen er svært unge. Arbeidet med Liljens pensum krever at den stormfulle ungdomstiden er tilbakelagt og det settes en aldersgrense på 18 år for å begynne med Liljens pensum. For de som er yngre vil det fremdeles bli mulig å melde seg som aspirant og besvare de 50 spørsmål som ligger på Hekseskolens hovedside under Innvielse og Innvielsesgrunnlag og få svar på spørsmål om elevsidens artikler i diskusjonsforumet. Kurset i mental trening er også en god start i bevissthetsmagi for aspiranter. Når innvielsesgrunnlaget er gjennomgått vil aspirantene få oppgaver å arbeide med som er tilpasset deres aldersgruppe.

 

 

Se også denne siden: wayoflily.com